Thursday, May 23, 2013

နိုင္ငံ တကာေရ ေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ က် ဆင္းေနျခင္း ေၾကာင့္ ျမန္မာ သေဘၤာသား ေစ်းကြက္ က်ဆင္း ေနေၾကာင္း...ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈ က်ဆင္းလာတာ ရဲ႕အက်ိဳး ဆက္ ကေတာ့ သေဘၤာ ပိုင္ရွင္ေတြ ကသူတို႕ ရတာနည္းလာတယ္။ ဒီေတာ့ သူတို႕ က သူတို႕ ရဲ႕ အသံုး စရိတ္ကာမိေအာင္ သေဘၤာ ေပၚ က သေဘၤာသား ေတြရဲ႕ လစာ ေလ်ွာ႕တယ္။ သေဘၤာသား ဦး ေရ ေလ်ွာ့ေခၚ လာတယ္။ နိုင္ငံျခား သေဘၤာကုမၸဏီတစ္ခု မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး ေျပာ ၾကား ဟု ဂ်ာနယ္တစ္ေဆာင္တြင္ေတြ႕ ရပါတယ္။

(ေမး ခ်င္တယ္ ဗ်ာ ။ သူေဌး ဘက္ၾကည့္ေတာ့လည္း မွန္ ပါတယ္။ သူေပး ရတဲ႕ လစာ ေငြ က သေဘၤာသား သူ႕သေဘၤာေပၚ မွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ႕ သေဘၤာသား တင္ေပး ရတာ မဟုတ္ဘူး ေလ။ ကုန္းေပၚ မွာရွိ တဲ႕သူ႕သေဘၤာကုမၸ ဏီ ဝန္ထမ္း ေတြ ဥပမာ Techanical superintendent ။crewing manager ။admiral and financial manager။ Accounting manager
။ Human resources and training manager ။ စသျဖင့္ ေပါ့ shipping company office မွ ဝန္ထမ္း အား လံုးေပါ့ သူေဌး ရဲ႕ သေဘၤာ ေတြသေဘၤာ ရပ္ထား ရလို႕ ကုမၸ ဏီဝန္ထမ္း ေတြ အားလံုး လစာ ေလ်ွာ့ ယူ က် ဆို လ်ွင္ ေရာ ေနာက္ေန႕ ကုမၼဏီ သူေဌး စာပြဲ တြင္ အလုပ္ထြက္စာ မ်ား သာျမင္ရ မည္။

နဂို စာေရး နွစ္ေယာက္ အလုပ္အကိုင္ မေကာင္း လို႕ တစ္ေယာက္ပဲ ထား ေတာ့ မယ္။ တစ္ေယာက္ အလုပ္ျဖဳတ္ တယ္ေပါ့ အလုပ္ သေဘာ အရ ေရာ ။လူ သား ျခင္း စာနာ မႈ အရ ေရာ ျဖဳတ္မည့္ ကုမၼဏီ ဝန္ထမ္း ကို တစ္လ ၾကိဳ ေျပာ ျပီး လစာ (သံုး )လစာ ေပးရ ပါတယ္။ က်န္ခဲ႕ တဲ႕ တစ္ဦး ကိုလည္း အလုပ္အရည္အေသြး မက် ဆင္း ေစေအာင္ထိန္း တဲ႕ အေနနဲ႕ ဥပမာ။ ။ ကုမၼဏီ မွာ အရံႈေပၚတယ္ ထိုေၾကာင့္ ဝန္ထမ္း ဦး ေရ ေလ်ွာ့ ရ ပါတယ္ ။ နဂို နွစ္ေယာက္ လုပ္ရ မည့္ အလုပ္ ကို တစ္ဦး ထဲ လုပ္ရ ေတာ့ မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ၾကိဳးစား က်ပါ ေပါ့ ။ ကုမၼဏီ အသံုး စရိတ္ ေလ်ွာ့ က်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး က်ပါ ။ ဆိုက်ပါစို႕ နဂို ရံုး ကိစၥ အတြက္ ကုမၼဏီကား သံုး မည့္အစား Bus ျဖစ္ျဖစ္ MRT ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ သံုးေပး က်ပါေပါ့။ နဂို စာရြက္ ၄ရြက္ ကုန္မည့္ ေနရာ တြင္ တစ္ရြက္လ်ွင္ ေရွ႕ ဘက္ေရာ ေက်ာ ဘက္ပါ အသံုး ျပဳ လ်ွင္ နွစ္ရြက္ပဲ ကုန္မည္ ။နွစ္ရြက္ save ျဖစ္မည္။.... စသျဖင့္ ထို အခ်ိန္ တြင္ ကုမၼ ဏီ မွာ က်န္ခဲ႕ တဲ႕ ဝန္ထမ္း အထက္မွာ ေျပာခဲ႕ တဲ႕ စာေရး ေပါ့ လစာ ေလ်ွာ့ ေပး မည္ဆို လ်ွင္ ထို စာေရး ကေရာ ထိုကုမၸဏီ မွာ အလုပ္ဆက္ လုပ္ ဦးမည္လား။ (ဦး ေရ။အေရ အတြက္ ေလ်ွာ့ တယ္ ကိုဆို လိုပါသည္။)


နဂို A/B (သို႕) OILER နွစ္ေယာက္စီ ရွိတဲ႕ သေဘၤာ တစ္စီး A/B(သို႕) OILER တစ္ေယာက္စာခ်ဳပ္ျပည့္ လို႕ ပဲျဖစ္ျဖစ္ သူေဌး မွ လူ ေလ်ွာ့ လို႕ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေယာက္ျပန္ျပီး လို႕ ျပန္တဲ႕ လူ တစ္ေယာက္ အစား လူစား မပို႕ ေပးေတာ့ဘူး။ ( သေဘၤာ ေပၚ မူတည္ျပီး ဘယ္ အဆင့္နွင့္ဝန္ထမ္း ဦးေရ အနည္းဆံုး မည္မ်ွ ထား ရမည္ ဆိုတာ ျပ ဌန္း ထား ျပီးသား ပါ။ A/B ၃ဦး လုပ္ကိုင္ ေသာ ထို အမိ်ဳးအစား သေဘၤာ တြင္ ၂ဦး အနည္း ဆံုး ထား ရမည္ဆို က်ပါစို႕ ၃ဦး မထား လည္း ဥပေဒနွင့္ ညီသည့္ အတြက္ မွန္ ပါသည္။) သေဘၤာ ေပၚက်န္ခဲ႕ တဲ႕ A/B ကို ပါ လစာ ေလ်ွာ့ လို႕ ျဖစ္မည္လား။

ရွင္းရွင္း ေလးပါ။ လူသား တစ္ဦးမဆို နဲ႕ စက္ပစၥည္း တစ္ခု ေမာ္ေတာ္ကား ဆိုက်ပါစို႕ 60km/h အရွိန္ လို ခ်င္တယ္ ။လို ခ်င္ရင္ လီဗာ ကို ပမာဏ တစ္ခု ေတာ့ နင္း ထား ရတာပဲ။ လီ ဗာနင္းတာ ကို ေလ်ွာ့ျပီး ကား ကို နဂို အတိုင္း 60km/h ေတာ့ မရ နိုင္ပါ။

ေရကန္ တစ္ကန္ မွာ ေရ လီတာ ေပါင္း ၅၀၀ ရွိတယ္။ လူနွစ္ဦး ကို ခပ္ထုတ္ ခိုင္းတယ္။ သူတို႕ နွစ္ဦး အတြက္ တစ္ေယာက္ စီကို ၅၀၀ စီ အခေၾကး ေငြ ေပး ရတယ္ ။ တစ္ဦးစီ မွ ေရလီတာ ၂၅၀ သာ ခပ္ထုတ္ ရမည္။ ၁နာ ရီ အခ်ိန္ ၾကာ သည္။
ေနာက္ အေျခအေနတစ္ခု အဆိုပါ ေရ ကန္ မွာ ၅၀၀ လီတာ ရွိတဲ႕ ေရ ကို လူတစ္ဦး ခပ္ ထုတ္ခိုင္း မည္ ။ အခေၾကး ေငြ အျဖစ္ ၅၀၀ ေပး ရမည္။၁နာ ရီအတြင္း ျပီး တယ္။ အက်ိဳးဆက္ အဆိုပါလူ နဂို လူ ထက္ ပင္ပန္းမည္။ ထို အခါ အခေၾကး ေငြ ၅၀၀ ဆို လ်ွင္ အဆိုပါ လူ ဆက္ လုပ္ မည္ ။ ထိုအခ်ိန္အခေၾကး ေငြ ၅၀၀ အစား ၃၀၀ သာေပးမည္။ အဆိုပါလူ မလုပ္နိုင္ေတာ့ပါ။
အဆိုပါ လူ မလုပ္နိုင္လ်ွင္ အျခားရပ္ကြက္မွ လူ ေခၚ ခိုင္းမည္။ အက်ိဳး ဆက္ အရင္ ၅၀၀ ကုန္ မည္ ခု ၃၀၀ သာကုန္မည္။
ေရ ခပ္ထုတ္ တာ ၄၀၀လီတာ ရ ပါ သည္။ အေလအလြင့္ ၁၀၀လီတာ။(အလုပ္အရည္ အေသြး က်ဆင္း ေၾကာင္း ကို ဆိုလို ပါသည္)

ထိုအေတြ႕အၾကံဳ ေလးတစ္ခု ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ဥေရာ ပစီးပြား ေရး ပ်က္ကပ္ ေၾကာင့္ သေဘၤာ ကုမၸဏီ ေတြ အထိနာ ေနတဲ႕ အခ်ိန္ သေဘၤာေပၚ ကို superintendent တစ္ဦးလာစစ္ေဆးပါတယ္။ လူဦးေရ ေလ်ွာ့မည္ ျဖစ္ျပီး လစာေတာ့ မေလ်ွာ့ ပါဘူး အား လံုးအတြက္ အခက္အခဲ ခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ company အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနေသာ သေဘၤာ သားမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာျပီး သေဘၤာသား အေန နဲ႕မည္သို ႕ သူ႕ ကုမၸဏီ ကိုကူညီနိုင္မလဲ ဆို ေသာေမး ခြန္း ကို ကြ်န္ေတာ္ ျမန္မာ နိုင္ငံသား တစ္ဦး ထဲ သာ ရွိေသာ ထိုသေဘၤာတြင္ ပထမဆံုး ကြ်န္ေတာ့ကို ေမးပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ေျဖ ခဲ႕ သည္ က Control the waste to save. ဥပမာ အရင္ သံုးတဲ႕ chemical ၂ လီတာ အစား ၁လီတာ သာသံုးမည္။ တစ္ကယ္လုပ္ခဲ့လား မလုပ္လား ဘုရားသာ သိမည္။ ကုမၼဏီ ရံုး ဝန္ထမ္း ေတြ ရဲ႕ ခရစ္ စမတ္ ပါတီ နွင့္ summer ပါတီ ေတြ ကေတာ့ ျခိမ့္ျခိမ့္ သဲ က်င္းပခဲ႕ေၾကာင္းကို ကုမၼ ဏီ ရဲ႕ new settler မွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး သေဘၤာ မွာ ခရစ္စမတ္ ပါတီ ေပးဖို႕ အတြက္ တစ္ေယာက္ လစာမွ ၂၅ ျဖတ္မည္ ဆိုေသာ အခါ ဖလစ္ပိုင္ သေဘၤာသားမ်ား ေကာင္းမႈ ျဖင့္ seamen mission( seamen club) မွ ေခ်ာကလက္။ မုန္႕ဗူး ။ ခ်ိဳ ခ်ည္ ။ဦးထုပ္။ စသျဖင့္ ဦးေရ အလိုက္ ခရစ္စမတ္လက္ေဆာင္မ်ား လာပို႕ ေပးျပီး မာစတာ ၾကီးအား ပါတီ ဘာ လို႕ မေပးတာ လဲ ဟုေမးခြန္း ေလးေမးသျဖင့္ ေကာက္ခါငင္ ခါ ထိုည အကင္ကို လစာထဲ မွ မနႈတ္ပဲ စားခဲ႕ရပါသည္။

ေနရာ ကေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႕ အေဝးၾကီး ေရာက္ေနတဲ႕ ပါမုန္႕ စားတဲ႕ လူျဖဴ မ်ားေနတဲ႕ ေနရာ။ ေအးရင္ အေႏြးထည္ မရွိဘူးလား ။company က မေပးဘူးလား? အစားအေသာက္အဆင္ေျပလား? ေမးခြန္းမ်ား ကို အသား ျဖဴ ျဖဴ နွင့္လူမ်ား လာလာေမးတတ္ေသာေနရာ။
သေဘၤာသား အလုပ္ ကို လူရာ မသြင္ ခ်င္ေသာ လူျဖဴမ်ား (developed country) ေနတဲ႕ ေနရာ။ သေဘၤာသား ေတြ အထီက်န္ ဆန္တာ ကို စကားစျမည္း လာေျပာ ေပးျပီး ဖုန္းကဒ္။ လက္ေဆာင္။ အင္တာနက္ စသျဖင့္ေစ်းေပါ ေပါျဖင့္ ေရာင္းေပးေသာေနရာ။

Life can be lonely and hard for the seafarers who cross the world's seas and oceans to bring us over 90 percent of our everyday need.ဆိုျပီး သူ႕ေက်းဇူး ကိုယ္ေက်း ဇူး သိျပီး ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ (sympathy )ရွိတဲ႕ ေနရာ။

Seafarers have one of the loneliest and toughest jobs in the world,everyday thousands of ship sail the world's seas and oceans opteated by a small number of crew who spend months aways from those they love.ဆိုျပီး သေဘၤာသား ဘဝၾကမ္းတမ္းေၾကာင္း ကို နားလည္ေပးတဲ႕ ေနရာ

ထိုေနရာ မွာ ဖုုန္းကတ္ ေရာင္း ေပးတဲ႕ သူက တုန္တုန္ ခ်ိခ်ိ အဖိုး ၾကီးစကား လာေျပာ တဲ႕ လူက သူ႕မိန္းမ။ ပင္စင္ စား ေတြပါ။ လစာ မယူဘူး သေဘၤာသား အတြက္ volunteer လာလုပ္ေပး တယ္။တစ္ခါ တစ္ခါ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေလးတစ္ဦးစ နွစ္းဦး လာ ကူ ေပးပါတယ္။ သေဘၤာ ဆိပ္ကမ္းတာဝန္ရွိ သူဆီဖုန္းဆက္ျပီး သေဘၤာသား ဖုန္းဆက္ခ်င္လို႕ ဆိုလို႕ Sunday close ဆိုျပီးေရးထားတဲ႕ အေဆာက္အဦး ေသးေသးေလး ေရွ႕ မွာ Sunday ညေန ဖက္ ကိုယ္ပိုင္ကား ေလးရပ္ျပီး လင္မယားအဖိုးၾကီးနွင့္ အဖြား ၾကီး နွစ္ေယာက္ ေစာင့္ေနရတာ ၾကာလို႕ ေတာင္းပန္ပါတယ္ဆို ျပီး hi ဆိုျပီး စကားစေျပာ တဲ႔ ေနရာ ။

ေသခ်ာတာတစ္ခု ကေတာ့ သေဘၤာသား ေငြ ကိုအိမ္ပို႕ စရာရွိရင္ onboard က်န္ေငြ နည္းေလးေလး ယူျပီး အဲ႕မွာ အခ်ိန္ျဖံဳးတဲ႕ ေနရာ။ အျခားေနရာသြားလ်ွင္ ပိုက္စံကုန္မည္ ေလ ။ ထိုေနရာမွာ ဘာမွ သိပ္မကုန္ ေစတနာရွိလ်ွင္ ငါးမူး ဆယ္ျပား လွဴ ခဲ့ဖို႕ ထား ခဲ႕ နိုင္တဲ႕ box ေလးရွိတဲ႕ ေနရာ။

အေတြ႕အၾကံဳ ေလး ေနာက္တစ္ခု သေဘၤာသား တစ္ေယာက္ေပါ့ ျမန္မာ မွာ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္တဲ႕ အခါ ဒီ လစာ ဒီရာ ထူး အခ်ိန္ အား ျဖင့္ ဘယ္နွစ္လ ေပါ့ သေဘၤာ နာမည္ ဘာေပါ့ နွစ္ဦး နွစ္ဖက္ သေဘာ တူေၾကာင္း ေပါ့ လက္မွတ္ထိုး ပါတယ္။ ၾကား ကလူ ကေတာ့ သေဘၤာသား တစ္ဦးစီ အတြက္ ရာခိုင္နႈန္း စားျပီး ရျပီးသား သို႕ လစာ အေနနဲ႕ သေဘၤာသူေဌး က ေပး ျပီးသားပါ။

သေဘၤာသား လစာ မရတာ နွစ္ လရွိျပီ ။ ထိုသေဘၤာသား ထမင္း မငတ္ ဘူး။သူေဌး လဲေအးေဆး ပါ။ ၾကားလူ အျပံဳးမပ်က္ ဆဲပါ။ သေဘၤာသား မိသားစု စားစရိတ္ သားသမီးေက်ာင္း စရိတ္ သေဘၤာသား မိန္းမ အတိုး နဲ႕ လူမ်ား ဆီက ေခ်းျပီး ေျဖရွင္း ရျပီေပါ့။ တခ်ိဳ႕ ေျပာ လို႔ပါ သေဘၤာသား ရန္ကုန္ ျပန္နားေတာ့ ေရာဘာနဲ႕စား မလဲေပါ့။ leave pay ေလးထုတ္ျပီးစား ေပါ့။ ကုန္သြားေတာ့ေရာ မကုန္ခင္ အေလာသံုးဆယ္ သေဘၤာျပန္တက္ဖို႕ ၾကိဳးစားေပါ့။

သေဘၤာသား လစာ မရေတာ့ ဘယ္သူ႕ ကိုေမးမလဲ။
သေဘၤာရဲ႕ တာဝန္ အၾကီးဆံုး ယူထား ေသာ MASTER ကိုေမး မည္ေပါ့။

အျခာနိုင္ငံသား ေတြ ရတယ္ မိမိ ဘာလို႕ မရေသးလဲ WAGES ACCOUNT စာရြက္။

ရံုးခ်ဳပ္မွ မပို႕ ေသးလို႕ ပါ။ သူ MAIN OFFICE ကို ေမးေပးပါမည္ စိတ္မပူပါနဲ႕။
(MASTER သည္ သူ႕ ၏တာဝန္ သူယူသည္။ သေဘၤာ ေပၚ မွာတစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္သမ်ွ သူနွင့္ဆိုင္ သည္ ဟု သူ၏ပုခံုး ေပၚ မွဘားေလး ဘား ျဖင့္ သက္ေသထူထားသည္)

WAGES ACCOUNT ေရာက္လာ သည္။ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္နွင့္ လစာေငြ ကြာေနသည္။

MASTER ကို စာခ်ဳပ္ျပ ျပီး သူ႕ ဖတ္ၾကည့္ ျပီး လစာေငြ ကြာသည္ကို လက္ခံ သည္။ ဘာ ေတြ မွားေနလဲ သိေအာင္ MAIN OFFICE ကို စာပို႕ ေပး မည္။ တစ္ခုခု မွားေနေၾကာင္း သူ အမွားမဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါသည္။ သေဘၤာသား လည္း မိမိနိုင္ငံမွ manning agent ကိုဖုန္းဆက္ ျပီးေမးပါလို႕ အၾကံေပး ပါသည္။

သေဘၤာသား ဖုန္းဆက္ ေမးပါသည္။
ဆရာ ကြ်န္ေတာ္ လစာ မရတာ ၂လရွိျပီ ကူညီပါအုန္း။ အျခာနိုင္ငံသား ေတြရျပီး ကြ်န္ေတာ္ မရေသးဘူး။

အဲ႕ဒါသူနဲ႕ မဆိုင္ ပါဘူး သေဘၤာ MASTER ေမးပါတဲ႕။
ကြ်န္ေတာ္ေမးျပီးပါျပီ MASTER ကMAIN OFFICE စာပို႕ထားပါတယ္။

ေအးခဏ ေစာင့္ ေပါ့။ ငါလည္း ေမးလ္ပို႕ျပီး ေမးေပးမယ္တဲ႕။

ေနာက္ေန႕ သေဘၤာသို႕ စာခ်ဳပ္ အသစ္ ပို႕ ေပးသည္။ MASTER က ေပးျပီး ေသေသခ်ာ ခ်ာ ဖတ္ျပီး မိမိဘာသာ ဆံုးျဖတ္ေစပါသည္။ ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ pay scale ကို ရန္ကုန္ မွစာခ်ဳပ္နွင့္ မတူ ဘဲ
ေလ်ွာ့ေနပါသည္။
MASTER ကို မိမိ လက္မွတ္မထိုးနိုင္ပါ ေျပာေတာ႕ စာခ်ဳပ္မရွိလ်ွင္ ခုေရာက္မည့္ နိုင္ငံတြင္ျပန္ရပါမည္။ ျပန္လ်ွင္ မိမိစရိတ္ခံ ျပီး လာလဲမည္႔လူေရာ မိမိ အတြက္ပါ ေလယဥ္ ခကုန္ ပါမည္။ မိမိ နိုင္ငံ မွေအးဂ်င့္ ကို ဖုန္းဆက္ျပီးေမးပါအုန္း။ သူ႕ဘက္မွ ဘာမွ ေျပာင္းလည္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ COMPANY နွင့္ AGENT တစ္ခုခု မွားေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သေဘၤာသား ဖုန္းဆက္ေမးေတာ့ လက္မွတ္ထိုး ေပးလိုက္ပါ။ မထိုးလ်ွင္ ျပန္ရမည္။ သေဘၤာေပၚ မွလစာ မရသည့္ ကိစၥ သူနွင့္ မဆိုင္ပါ။ သေဘၤာ MASTER နွင့္ ဆိုင္ပါသည္။ သေဘၤာသည္ Trading area အရ လစာ ေျပာင္းပါသည္တဲ႕။ ကြာတဲ႕ amount မမ်ား ရင္ထိုးေပး လိုက္ပါတဲ႕။ seatime ျပည့္ရင္ စာေမးပြဲ ေျဖ မယ္မလား(ဒီတစ္ခါျပီးရင္စာေမးပြဲ ေျဖမည္ ကို ၾကိဳ ေျပာထား ပါသည္)။ စာခ်ဳပ္မျပည့္ပဲျပန္လာလ်ွင္ SECDတြင္ စည္းကမ္း ထိမည္။ CDC အပိတ္ခံထိမည္။ ေရွ႕လူေတြ ၾကံဳးဖူး လို႕ ေျပာတာတဲ႕။ ဒီလိုပဲ အရာရွိမျဖစ္ခင္ အနာခံလိုက္ရတယ္တဲ႕။

ဆရာ ကြ်န္ေတာ္ ထိုးထားတဲ႕ စာခ်ဳပ္ က ဒီလစာ ဒီရာထူး အခ်ိန္ ဘယ္နွစ္လ အလုပ္လုပ္ရမည္ဆိုျပီး ထိုးထားတာပါ။သေဘၤာေပၚ ေရာက္မွ ျပင္တာ ေတာ့ မိမိ စာခ်ဳပ္သစ္ ကိုလက္မွတ္မထိုးေပး နိုင္ ေၾကာင္း။ ကြာသြားတဲ႕ လစာ က တစ္လ ၃၀၀$ ၁၀လ ဆို ရင္ ၃၀၀၀$ ပါဆရာ ။ မိမိလစာ ၃လစာ ရွိေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။

မိမိဘာသာ ဆံုးျဖတ္ ပါတဲ႕။ သေဘၤာေပၚ ကကိစၥ သေဘၤာေပၚ မွာ ရွင္းပါ သူနဲ႕ မဆိုင္ပါ ဆိုျပီး မဆိုင္ေၿကာင္းသာ ထပ္ေနပါေတာ့သည္။ ျပန္လာလ်ွင္ေတာ့ မည္သို႕ ျဖစ္မည္ ကိုသူလည္းမသိပါ ဟု ဖုန္းခ် လိုက္ပါသည္။

ဒီလိုနဲ႕ MASTER ေက်း ဇူး ေၾကာင့္ အျခားအစီးေျပာင္း ေပးပါသည္။

ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ေတာ့ေအးဂ်င့္ ရဲ႕ ေကာင္းေကာင္းကို အေျပာခံ ၾသဝါ ဒ အေပးခံ ရပါသည္။ေအးဂ်င့္ သမီး ကအဆိုးဆံုး ေက်းဇူး မသိတတ္ဘူး။စာေမးပြဲ ေအာင္ရင္ လိုင္းကထြက္မည္။ သေဘၤာမတက္ခင္ ကမ်က္နွာ တစ္မ်ိဳး သေဘၤာေပၚ ေရာက္ေတာ့အခ်ိဳးတစ္မ်ိဳး (ဘုရားသာ သာ အသိဆံုး ပါ မိမိ အခ်ိဳးေျပာင္း မေျပာင္း အမွန္မွာ ဆရာဆူ လ်ွင္ လက္ခံေသး သည္။) ခု စာေမးပြဲ ေျဖမယ္ မလား လိုအပ္တဲ႕ စာရြက္စာတမ္း ကို စာေအာင္ျပီးလ်ွင္ ေပးတဲ႕ လစာ ေပးတဲ႕ ရာထူးနဲ႕ လိုက္ ရမည္ မလိုက္နိုင္ပါ က ထိုစာရြက္စာတမ္း မ်ား လုပ္ေပးမည္မဟုတ္ ပါတဲ႕။ ဟုတ္ကဲ႕ ကြ်န္ေတာ္ လိုက္ပါမည္ ဟုကတိေပးပါသည္။

မိမိ က စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးေပး ရမည္။ ထိုျပီးမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မွာ Local rep ရဲ႕ လက္မွတ္ထိုးေပးမည္။

ေနာက္ရက္ ကြ်န္ေတာ္ သြားေတာ့ စာရြက္ေတြထား ခဲ႕ ပါ။လက္မွတ္ထိုးျပီး တံဆိပ္တံုး နိွပ္ေပး ဖို႕ မနက္ျဖန္မွ လာယူပါတဲ႕။ ကြ်န္ေတာ္ သူတို႕ တအားအလုပ္ရႈပ္ေနလ်ွင္ မေျပာပါ။အဆိုပါ သူ႕သမီ ရဲ႕ ေဘး မွာ ထိုင္ေနေသာဆရာ လက္မွတ္တစ္ခုထိုး ျပီး တံဆိပ္နွိပ္ဖို႕ ဘယ္ေလာက္ အခ်ိန္ေလး ၾကာလို႕ လဲ။ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ ရွိ ရင္ သူ႕ မွာေနာက္ရက္ လာရမည္ ။ သူဒီေန႕ အလုပ္ကိစၥျပီးပါေစေလ။ ေနာက္ရက္ ထပ္မလာ ရေတာ့ဘူး ေပါ့။ေအာ္ေတြးမိလိုက္္ပါ တယ္ ။

ဟိုး ျမန္မာျပည္မွ ေဝးေသာေနရာ ေလးမွ အဖိုးၾကီးအဖြားၾကီးလင္မယား ရဲ႕ အျပံဳးsunday လာဖြင့္ေပးေသာ အျပံဳး ။

တေလာ က ေတြ႕မိပါ သည္။ ဘုရားမွာရိုက္ထားေသာ လယ္ကတံုး အျဖဴ နွင့္ ဓာတ္ပံု တစ္ပံု

တေလာက ေတြ႕မိပါသည္။
သမီးျဖစ္သူရဲ႕ FB မွ coverအျဖစ္ လုပ္ ထားေသာ ဘုရားပံု။

ႏွိပ္မိပါသည္။BLOCK BOTTOM.
ျပံဳးမိပါသည္ အျပံဳးတစ္ပြင္႕။
ရပ္မိပါသည္ သေဘၤာသား အလုပ္။
ေျပာမိပါသည္ အေတြ႕အၾကံဳ ။

0 comments:

Post a Comment