Friday, May 17, 2013

Anchoring ( Single Right Hand Propeller only)...


Anchoring with ( Single Right Hand Propeller only)
ေက်ာက္ ခ်မယ္ဆုိ လုပ္ရမွာကုိ Points ေတြနဲ႕ ေၿပာၿပမယ္။

အေရးၾကီးတာက ေနရာေရြးဘုိ႕ပဲ Seabed ကေတာ႕ Chart မွာရွိတဲ႕အတုိင္းဘဲရမယ္ေလ။

1. Echo sounding သည္ Flat line ၿဖစ္ေနဘုိ႕ အေရးၾကီးပါသည္။ ခ်ခါနီးရင္ ေသခ်ာထပ္ၾကည္႕ပါ Graph မွာ ပင္လယ္ေၿမၿပင္ လုံး၀ညီညာေနပါေစ။
Slope မွာ ေက်ာက္ခ်မိရင္ သေဘၤာ အလွည္႕မွာ ေက်ာက္ေနရာ ေရြ႕ ၿပီး Drag ၿဖစ္နုိင္သလုိ၊ မတ္ေစာက္ေနရင္
ဥပမာ ၂၀ မီတာ က ေန ၃၅ ..၄၀ ကုိဆင္းသြားတဲ႕ေနရာမ်ုိးမခ်ရပါဘူး။
က်ေနာ္ မီတာ၇၅-၉၀ Algeciras မွာေက်ာက္ခ် ဘူးပါတယ္ ေရနက္ၿပီး ေက်ာက္ၾကိဳးကုိ ေရစီးက တြန္းလုိ႕ ေတာ္ေတာ္ နဲ႕
သေဘၤာ Brought up ၿဖစ္မၿဖစ္မသိနုိင္ပါဘူး၊ ေရထဲက ေတာင္ထိပ္လုိေနရာမွာ ခ်ရတာၿဖစ္လုိ႕ အရမ္းတိက်ရပါတယ္။
2 shackle ကုိ ေရထဲ ၿမန္ၿမန္ walk back လုပ ္ခ်က္ခ်င္း ဂီယာၿဖဳတ္ ၿပီးLet go လုပ္ရပါတယ္။
ေနရာက်င္းေတာ႕ stern way မရပါ ေတာ္ၾကာ မီတာ၁၀၀ ကေန ၂၀၀ ကုိ ေရာက္ရင္ ေက်ာက္လြတ္က်ၿပီး ဆုံးရွဳံးရမွာမုိ႕
ေၾကာက္စရာအလြန္ေကာင္းပါသည္္။

2. ေက်ာက္ ကုိဘယ္ညာ တစ္လွည္႕စီဘဲ သုံးၾကပါတယ္ Port / Stbd ေရြးစရာ သိတ္မလုိပါဘူး
ဒါေပမဲ႕ ခဏတစ္ၿဖုတ္ေနတာမ်ဳိး(သုိ႕) SUEZ လုိေနရာမ်ဳိးမွာ ေသခ်ာတဲ႕ ပုိၿမန္တဲ႕ ေက်ာက္ကုိဘဲသုံးသင္႕ပါတယ္။
Stbd ေတြ က ပုိေကာင္းတာ ေတြ႕ရတယ္ (ကုိယ္ၿမင္တာေၿပာတာပါ)

3. ေရနဲ႕ေလ အားသာတဲ႕ဘက္ကုိ သေဘၤာ လုိက္လည္ပါသည္္။ အမ်ားအားၿဖင္႕ေတာ႕ ေရစီးေၾကာင္းမွာ swing ေနပါသည္။
သေဘၤာတည္ေဆာက္ပုံ ရယ္၊ Windage ရယ၊္ Draft ရယ္၊ ရပ္ထားတဲ႕ေနရာရဲ႕ ေရစီးေၾကာင္း နဳန္း ရယ္၊
ေလ အကာအကြယ္ ရယ၊္ မတူနုိင္တဲ႕အခါ သေဘၤာေတြ Direction မတူ ေပမဲ႕ Anchor Holding ၿဖစ္ေနၾကတာေတြလဲ ၾကဳံနုိင္ပါတယ္။

4. သူမ်ားသေဘာၤေတြheading နည္းတူ ဦးကုိတည္ၿပီး မွ ေက်ာက္ခ်ရမွာၿဖစ္လုိ႕ (ၿမန္ၿမန္ brought Up ၿဖစ္မၿဖစ္ သိနုိင္လုိ႕ပါ) ။
ပထမဦးစြာ Astern ဆြဲ ရင္ STBD ကုိ Bow cam မွာ ၿဖစ္လုိ႕ သေဘၤာ ရပ္မဲ႕အခ်ိန္ Heading ဟာ ကုိရပ္လိုတဲ႕ Direction
ၿဖစ္ဖုိ႕အတြက္ကုိ ၾကဳိ ညွိ ၿပီး approach လုပ္ရပါမယ္။

(ဥပမာ ေက်ာက္ခ်မယ္႕ Heading က True North 000 ဆုိရင္ 350 ေလာက္တည္ၿပီး ၀င္ပါ head way 6-10 Knots နဲ႕ ၀င္လာၿပီး ခ်မည္႕ေနရာနဲ႕ 3 cables
ေလာက္အလုိမွာ Astern ကုိ Dead slow/ slow ဆြဲ လုိက္ရင္ Bow က STBD ကုိ အသြား သေဘၤာ အရပ္ အေတာ္ေနပါဘဲ.
အရင္က propeller wash Gangway ေရာက္ရင္ေပါ႕၊ အခေခတ္ သေဘၤာေတြ ပုိရွည္ေတာ႕ Midship ေလာက္ေရာက္ ရင္ ဒါမွမဟုတ္
Fixed Transit point ၾကည္႕ရင္ ရပ္မရပ္သိပါတယ္။
က်ေနာ္တုိ႕ က ေတာ႕ အလြယ္ Ecdisc ရဲ႕ vector ၾကည္႕တတ္ပါတယ္။ Misleading လုပ္တာေတာ႕ မဟုတ္ပါဘူး counter checking အေနနဲ႕ သုံးသင္႕ပါတယ္။
သေဘၤာ ေက်ာက္ Drag ၿဖစ္မၿဖစ္ေတာင္ Ecdisc vector ကုိ ၾကည္႕ရင္ History ကုိ ၾကည္႕ ရင္ သိပါတယ္။

5.Hard over နဲ႕ေကြ႕ ရမယ္ဆုိရင္ သေဘၤာအေကြ႕မွာ အရွိန္က်သြားမွာရယ္၊ လုိအပ္တဲ႕ Rate of turn ရဘုိ႕ Engines ကုိ အတုိးအေလွ်ာ႕ကစားေပးရပါတယ္။
ေဘးက ေရစီးေၾကာင္း ေၾကာင္႕ Port or Stbd ကုိ Swing/Drift ေနရင္ ေတာ႕ Bow Thruster ရွိရင္ ေခါင္းၿငိမ္ေအာင္ ထားၿပီးမွ Anchor ခ်ပါ
မရွိရင္ အေစာထဲက Compensate လုပ္ထားပါ မ်ားေသာအားၿဖင္႕Complete stoppage ထက္စာရင္ a little sternway မွာ Let Go လုပ္တာ ပုိေကာင္းပါတယ္။
Fluke ေပၚမွာ ေက်ာက္ၾကိုး သြားမပုံဘဲ Foul လဲ ၿဖစ္နုိင္ေခ်နည္းသြားပါတယ္။

6.က်ေနာ္ ကေတာ႕ Astern 0.6 Knots ေလာက္မွာ ေရ အနက္ ေပၚ မူတည္ ၿပီး Let go or ေရအနက္ မီတာ ၃၀-၄၀ ေက်ာ္ရင္ တစ္ခ်ဳိ႕ က
one shackle ေလာက္ေရထဲႏွစ္ၿပီး walk back လုပ္ ပါတယ္ ၊
အေရးၾကီးတာက ေက်ာက္ၾကုိးကုိ ၀ိတ္မွ်ေအာင္ပုံဘုိ႕ပါဘဲ။ Little stern way မွာ 3 shackles ေလာက္ ရၿပီး Bow Swing ကုိ ထိန္းထားရင္ ေက်ာက္ၾကုုိး ဟာ
short stay ၿပကုိၿပ မယ္ဆုိတာ ေၿပးၾကည္႕စရာမလုိပါဘူး 1 O clock 2 O clock for STBD ANCHOR၊ 11 O clock 10 O clock for PORT ANCHOR
ဆုိ brought up က ၿဖစ္ခ်င္ေနပါဘီ။ မဟုတ္ရင္ေတာ႕ Engines/wheel/Bow Thruster တုိ႕နဲ႕႔ ထိန္းေက်ာင္းၿပီး သေဘၤာ weight ကုိ holding လုပ္ေနတာ
ေသခ်ာေအာင္ ေစာင္႕ၾကည္႕ရပါမည္။

7.က်န္တာကုိေတာ႕ စာအုပ္ၾကီးအတုိင္း သေဘၤာ အမ်ဳိးအစား ,ေရ အတိမ္ အနက္ ,ရာသီဥတု, ၾကာၾကာေနမေန
အနီးဆုံးသေဘၤာ နဲ႕ အကြာအေ၀း ခ်ိန္ စၿပီး Vessel Turning Circle at Maximum stretch တြက္ၿပီး 6 ,7 , 8 cables ေပးေပါ႕
အနီးဆုံး သေဘၤာက ေတာ႕ 7 cable ထက္ မနီးသင္႕ပါဘူး SUEZ လုိေနရာမ်ဳိးေတာ႕ 2-3 cable circle အတြက္ 4 shackles ေလာက္ဘဲ ထားၾကတာဘဲ။

Heaving Anchor...
ေက်ာက္ၿပန္မ ရင္ အဓိက က ကုိယ္ဘယ္လုိခ်ခဲ႕လဲ သူဘယ္ေလာက္ stretch out ၿဖစ္လဲ ခန္႕မွန္းထားၿပီး
ေက်ာက္ၾကုိးကုိ Up and Down မွာ အၿမဲေရာက္ေအာင္၊ ရေအာင္ထားၿပီး ဆြဲတင္ၿခင္းသာ အေကာင္းဆုံးပါ။
Weight ေလွ်ာ႕နည္း၍ Windlass လဲ သက္သာ၊ေက်ာက္လဲ သက္သာ Foul လဲ ၿဖစ္ဖုိ႕ နည္းသြားပါတယ္။ အဲဒါကေတာ႕ Thumb rule အေနနဲ႕ေတာင္သုံးလုိ႕ရပါတယ္။

Ship Handling Process တစ္ခုလုံးဟာ Engine Astern ဆြဲရင္ Bow ဘယ္ကုိ Cam မလဲ နဲ႕ Pivoting point ဘယ္ေနရာကုိ ေရြ႕သြားသလဲ
အေပၚ မွာ Plan ဆြဲ ၿပီး Execute လုပ္ရတာပါ။

သေဘၤာ ေတြ ကမ္း ကပ္တာ ကမ္းခြာရင္၊
Tug ေတြ ၾကုိးခ်ည္မခ်ည္၊ တြန္းမလားဆြဲမလား၊
Port Swing မလား Stbd swing မလားအားလုံးဟာ
ဒီေရ အတက္အက် Flooding or Ebbing ၊ နုန္း မ်ားမမ်ား
Onshore wind လား Offshore wind လား
သေဘၤာ Right handed /Left handed
Bow and Stern Clearances ၊
Turning Basin ထဲက swinging /Turning room ၊
UKC
Available Tugs ေတြ အေပၚၾကည္႕ၿပီးမွ ဆုံးၿဖတ္ရတာပါ။

သေဘၤာေမာင္းရတာ အရမ္း စိတ္ကူးယဥ္ၾကည္႔ရပါတယ္။
ကုိယ္႕ လုပ္တဲ႕ Action မွန္ရင္ စိတ္ကူးတဲ႕အတုိင္းၿဖစ္ကုိၿဖစ္ရတယ္။ ၿဖစ္မလာရင္ေတာ႕ တစ္ေယာက္ေယာက္ က
တစ္ခုခုေသခ်ာေပါက္လြဲေနၿပီ ဆုိတာ ယုံထားလုိက္ ၿပီး အေၿခအေန ကုိ ခ်က္ၿခင္း ၿပန္ Assess လုပ္ေပေတာ႕။

က်ေနာ္ သူၾကီးၿဖစ္ကထဲက အရာရွိတုိင္းကုိ အထက္ပါနည္းေတြ ေၿပာၿပသင္ေပးၿပီး အလွည္႕က် အေတြ႕အၾကဳံေပးပါတယ္
ရာသီဥတုဆုိးရင္ ေရးစီးသိတ္သန္ေနရင္ ေက်ာက္ခ်ရတာ အရမ္းခက္ပါတယ္။
အေတြ႕အၾကဳံ ရွိလာေတာ႕သူတုိ႕လဲ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ေတြကုိပါ သိလာၾကပါတယ္။ သူၾကီးၿဖစ္ေတာ႕မယ္႕ ကုန္းခ်ဳပ္ဆုိ ပုိၿပီး အခြင္႕ေရးေပးပါတယ္။
ကုိယ္႕ တုန္း က ဘယ္သူမွ ေသခ်ာ မသင္ေပးဘဲ စမ္းတစ္၀ါး၀ါးၿဖစ္ခဲ႕တာ ႏွစ္ေတြ မ်ားခဲ႕လုိ႕ အခုၿပန္ ေၿပာၿပတာပါ။
(ေရးတာေရးရတာပါဗ်ာ) အားေတာ႕ မရလွဘူး။ က်ေနာ္ ဘယ္စာအုပ္ကုိမွ မဖတ္ထားဘဲ ကုိယ္႕အေတြ႕အၾကဳံကုိၿပန္ေရးတာၿဖစ္လုိ႕
စာအုပ္ေတြနဲ႕ နည္းမတူ လြဲေနခဲ႕ရင္ ၿပန္မရွင္း မၿငင္းနုိင္ဘူးဆုိတာကုိ လဲ ေၿပာၿပခ်င္ပါတယ္။

ေရးသားသူ - ရာစု။

0 comments:

Post a Comment