Sunday, April 7, 2013

သေဘၤာသား သတို့သမီး ေရြး ျခယ္နည္း
တစ္ ခါတုန္း က ကိုလူပ်ိဳ ဆိုတဲ႕ သေဘၤာသား တစ္ေယာက္ ရွိတယ္။ တစ္ေန႔ မွာ သေဘၤာ သားလူပ်ိဳ ၾကီး သည္ မိတ္ေဆြ အေပါင္း အသင္း မ်ား ရဲ႕ သာယာ ေသာ မိသား စု ဘဝ ေလးကို အား က် မိေသာအခါ မိန္း မ ယူ ရန္ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ ခ် ေလ သည္။

သေဘၤာသား လူပ်ိဳ ၾကီး သည္ သူ ၏ အလုပ္ အကိုင္ (သေဘၤာေပၚတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း) အားသူ လက္ထပ္ မည့္ အမိ်ဳး သမီးအား ၾကိဳ တင္ အသိေပးျခင္း မရွိ ပဲ လူပ်ိဳၾကီး တို႕ ထံုး စံ အတိုင္း စည္း ကမ္းခ်က္ေတြ။ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ နဲ႕ သူ ယူမည့္ အမ်ိဳး သမီး အား သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ စံ နႈန္း ျဖင့္ ေရြး ျခယ္မည္ ဟု ဆို ကာ ေအာက္ေဖာ္ ျပပါ အတိုင္း သတင္း စာတြင္ ထည့္ ေလသည္။


က်ြန္ေတာ္ ကိုလူပ်ိဳ သည္ ၏ အခ်က္ အလက္ ျဖင့္ ျပည့္စံု ေသာ အမ်ိဳး သမီး တစ္ ဦး အား သတိုး သမီး အျဖစ္ ေရြးျခယ္ ျပီး လက္ထပ္ထိမ္း ျမား မည္ ျဖစ္ပါေသာ ေၾကာင့္ အခ်က္ အလက္ နွင့္ ျပည့္စံု ျပီး ဝင္ေရာက္ေလ်ွာက္ထား မည့္ အမ်ိဳး သမီး သည္ တစ္ပတ္အတြင္း ကိုယ္ေရး ရာ ဇဝင္ အခ်က္အလက္ အျပည့္စံု။ ဓာတ္ပံု၃ပံု (...တြင္ ရိုက္ထား ေသာပံု+ ဓာတ္ပံု ခ်လံ) ျဖင့္ လူကိုယ္တိုင္ လာေလ်ွာက္ထား နိုင္ သည္။

ေလ်ွာက္ထား သူသည္

(၁)အသက္ ၂၀ မွ ၃၅ နွစ္ အတြင္းျဖစ္ရမည္။(အသက္ ငယ္သူ ဦးစားေပးမည္)

(၂)တကၠသိုလ္ တစ္ခုခု မွ ဘြဲ႕ ရရွိသူ ျဖစ္ရမည္။ (နိုင္ငံျခား ဘြဲ႕ ရ ဦးစား ေပး မည္)

(၃)ရုပ္ရည္ ပင္ထိုင္မင္းသမီး လုပ္နိုင္သည့္ ရုပ္ရည္မ်ိဳး ရွိရမည္။(ကို ရီးယား မင္းသမီး ရုပ္ရည္ မိ်ဳး ။လွယဥ္ ေက်း မယ္ ကိုယ္ဟန္ အေနထား ရွိသူ မ်ိဳး ။ေလယဥ္ မယ္မ်ား ဦးစား ေပးမည္)

(၄)အခ်က္အျပဳတ္ က်ြမ္း က်င္ ရမည္( ျမန္မာ ထမင္းဟင္း ကို ေအာင္သိဒၶိ။ ခိုင္ခိုင္ေက်ာ္ ဆိုင္မ်ား ကဲ႕ သို႕ ခ်က္နိုင္သူ ဦးစား ေပးမည္)

(၅)ဘာသာစကား နွစ္မ်ိဳး (အနည္း ဆံုး) ေျပာနိုင္ရမည္။

ပံု
ေရွ႕ ေနၾကီး ဘစီ(.Ilb,BSC.USA)
က်ြနုပ္ ၏ အမႈသည္ ကိုလူပ်ိဳ (၁၂/မမမ၀၀၀၀၀၀၇) ၏ ေစခိုင္းမႈ ျဖင့္။

ထို ကဲ႕ သို႕ သတင္းစာ တြင္ ေၾကာ္ျငာ ျပီး ေနာက္တစ္ေန႕ တြင္ ေလ်ွာက္ထား မည့္ အမ်ိဳးသမီး ၃၀ဦး အနက္ ပထမ ၅ ဦးအား အင္တာ ဗ်ဴး ျဖစ္သည္။

အမွတ္စဥ္ ၁။ မ ေဖြးေဖြး(ရုပ္ရွင္ သရုပ္ေဆာင္) အင္တာဗ်ဴး ဖို႕ ကိုလူပ်ိဳ ေစာင့္ေနပါတယ္။ အခန္းထဲကို ၾကြပါရွင္။ (ကိုလူပိ်ဳ ၏ကိုယ္ေရးစာေရးမ ေလး အသံ)

ေဖြးေဖြး။ ။ မဂၤလာပါ ကိုလူပ်ိဳ
(ခန္႕ ေခ်ာ ၾကီးပဲ။ ငါတို႕ ဆီ ကမင္းသား ေတြနဲ႕ ကြာပါ့။ သူက နိုင္ငံျခား မင္း သား ပံုစံ ဒါေၾကာင့္ အျပင္ မွာ တန္းစီ ေနတဲ႕ ဟိုမိန္း မ သက္မြန္ျမင့္ နဲ႕ မိုး ယုစံ တို႕ သဲသဲလႈပ္ ျဖစ္ ျပီး ငါနဲ႕ ရန္ျဖစ္ရတာ ကို)႕

ကိုလူပ်ိဳ။ ။မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ။ က်ြန္ေတာ္ ကို လူပ်ိဳ ပါ။ ဒီ ကိုယ္ေရးရာ ဇဝင္ ထဲကအခ်က္ေတြ နဲ႕ ဆို ရင္ စံ ခ်ိန္မီွပါ တယ္။ ဒါဆို အင္တာ ဗ်ဴး ေလးစလိုက္ရ ေအာင္ ဗ်ာ။

ကိုလူပ်ိဳ။ ။ မေဖြးေဖြး ကို ကိုလူပ်ိဳ တစ္ ခုေတာ့ ၾကိဳ ေျပာ ထား မယ္ေနာ္ အင္တာ ဗ်ဴးျပီးသြား ရင္ အျခား တစ္ေပါက္ ကထြက္ေပးပါ။ ျပီးရင္ အျပင္မွာ အင္တာ ဗ်ဴး ဖို႕ေစာင့္ ေနတဲ႕ အျခား အမ်ိဳးသမီး ေတြ နဲ႕ စကား မေျပာ ပဲ ျပန္ ေပးပါ။ အင္တာ မဗ်ဴး ခင္ မေဖြး ေဖြး ကို က်ြန္ေတာ္ အေၾကာင္း ေလးနဲနဲ ေျပာထား မယ။္
ကို လူပ်ိဳ က သေဘၤာသား(အလုပ္သင္ မွ စျပီး အရာရွိ/အရာရွိၾကီးအဆင့္ ထိ အားလံုး ကို သေဘၤာသား ဟု ကိုလူပိ်ဳ ေခါင္းစဥ္တပ္ပါသည္။) လူပ်ိဳ တစ္ေယာက္ ဆိုပါေတာ့ ဗ်ာ။

မေဖြးေဖြး ကိုလူပ်ိဳ ရဲ႕ သတင္းစာ ေၾကာ္ျငာ ထဲ က အခ်က္ေတြ ျပည့္ စံု ပါတယ္ေနာ္။

မေဖြးေဖြး။ ။ဟုတ္ကဲ႕ ပါရွင္။ျပည့္စံုပါတယ္။
(သေဘၤာသား လို႕ စိတ္ထဲ မွာ ထင္ထား တာ မွန္ တာ ပဲ။ ေတာ္ေသးတာ ေပါ့ ရုပ္ရွင္လာ မရိုက္လို႕ ရုပ္ရွင္ လာရိုက္ရင္ ငါတို႕ မင္းသား ေတြ ထမင္း ငတ္မွာ)

ကိုလူပိ်ဳ။ ။ေကာင္းပါျပီ မေဖြးေဖြး။ကိုလူ ပ်ိဳ ရဲ႕ ေမးခြန္း ေလး ေတြေျဖေပး ပါ။
အစား အစာ ထဲမွာ ဘာ အစား အစာ ၾကိဳက္လဲ။

မေဖြးေဖြး။ ။ျမန္မာ့ အစား အစာ ေတြ ၾကိဳက္ပါတယ္ ကိုလူပ်ိဳ။
ျမန္မာ့ မုန္႔ ထဲမွာ မုန္႔စိမ္းေပါင္း ဆို ေဖြး ရဲ႕ အၾကိဳက္ဆံုးပါ။ ရႊပ္...(ေဖြး ေဖြးနွပ္ခ်ည္း ျပန္ရႈံသံ)

ကိုလူပ်ိဳ။ ။အသီး အနွံထဲမွာ ေရာဗ်ာ( အြန္႔ နႈပ္ခ်ည္း တြဲေလာင္း မုန္႕ စိမ္းေပါင္း တဲ႕ အဲ႕ဒါ မို႕ မုန္႕စိမ္း ေပါင္း ၾကိဳက္တာ ေနမွာ)

ေဖြးေဖြး။ ။ ေဖြး ကေတာ့ ေမာ္လျမိဳင္ ဒူရင္းသီး နဲ႕က်ြဲ ေကာသီး ၾကိဳက္တယ္ ။
..ဘူ..(ေဖြးေဖြး ေလခိုး ျပီးလည္သည့္ အသံ တိုးေသာ္လည္း အခန္း တိတ္ေနသည္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ၾကားရသည္)

ကိုလူပ်ိဳ။ ။ ေကာင္းပါျပီ မေဖြးေဖြး။( လူရိုင္း ေတြသူငယ္ခ်င္း နွစ္ဦး ကို မိျပီး ၾကိဳက္တဲ႕ ေတာထဲ က မိမိၾကိဳက္နွစ္သက္ရာ အသီး ေရြးျပီး ျမိဳ ခိုင္း အသက္ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးတဲ႕ ပံု ျပင္ ေတာင္ သတိရ ေသး။ ေျပာေနရင္း အဲဟုတ္တယ္ အ့ဲဒီ အနံ။သေဘၤာ မိန္လာစနစ္ (ပ်က္တုန္း ကရတဲ႕ အနံ) ထြီ ရြံထွာ။ ေဖြးေဖြး ရယ္လုပ္ရက္ပါေပ့။)

ခဏခြင့္ျပဳ ပါအုန္း ေနာ္ မေဖြးေဖြး။
၅ မိနစ္ခန္႔ ၾကာျပီးေနာက္။

ကိုလူပ်ိဳ။ ။ေဆာ္ရီး ဗ်ာ။ လူၾကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕သမီး အင္တာ ဗ်ဴး ရက္က မနက္ျဖန္ ျဖစ္ေန လို႕ ခုဝင္ ျပီး အင္တာဗ်ဴးခ်င္လို႕တဲ႕ ။ ေတာင္းပန္ပါတယ္ ကိုလူပ်ိဳ တို႕သေဘၤာသား ေလာက မွာ VIPဆိုတာ မရွိ လို႔ လူၾကီးသမီးလည္း တန္းစီ ေပးပါ။ မယံု ရင္ ေမးၾကည့္ သေဘၤာလိုက္ခ်င္ရင္ ဆိုက္ကားသမား သား ေရာ သူေဌးသား ေရာ တန္းစီ ေပးရပါတယ္။ တန္းစီး တာ တစ္ခါ တစ္ေလ က်ရင္ လွည္းတန္း မီးပိုင့္ မိတာ ထက္ ၾကာတယ္။ အဲ႕ ခုေခတ္စား တာ က အရာရွိ ေပါက္စ(NEW COC) ေတြ ဆို ရန္ကုန္ ေမာ္လျမိဳင္ ကို မိနစ္၃၀ အတြင္း ေရာက္မဲ႕ ေျမေအာက္လ်ွပ္စစ္ ရထားလမ္း ျပီး သြား ရင္ သေဘၤာ တက္ရပါမယ္တဲ႕။ အင္တာဗ်ဴးဆက္လိုက္ ၾကရ ေအာင္ဗ်ာ။

ကိုလူပ်ိဳ။ ။ ကိုလူ ပ်ိဳ သေဘၤာမွာ တာဝန္ျပန္ထမ္းေဆာင္ မယ္ဆို ရင္ မ ေဖြးေဖြး ဒီမွာဘာလုပ္ မလဲ။

မေဖြးေဖြး။ ။ကိုလူပ်ိဳ ပို႔ လိုက္တဲ႕ ပိုက္ပိုက္(ပိုက္စံ)နဲ႕ နိုင္ငံျခား ေရွာ့ပင္း ထြက္မယ။္ ကုန္ေအာင္ေတာ့ မသံုးပါဘူး ။ကိုလူပ်ိဳ ျပန္လာ နားရင္ တစ္လ ေလာက္သံုး ဖို႕ ခ်န္ထား ေပးမယ္ေနာ္။ ခစ္ ခစ္။

ကိုလူပ်ိဳ။ ။ေကာင္းပါျပီ။ ေနာက္ဆံုး ေမးခြန္း ေလးတစ္ခု ေမးပါမယ္။ ေရာ့ မေဖြးေဖြး တစ္ရွဴး ေလး နဲ႕ နွပ္ခ်ည္း ေလးသုတ္ လိုက္ပါ အုန္း။ ျမင္ရတာ စိတ္မခ်မ္း သာလို႕ ပါ။ သေဘၤာသား ေလာကမွာ လဲ လူသစ္/ အရာရွိေပါက္စ ေတြ လည္း မေဖးြေဖြးလို မိ်ဳးနွပ္ တစ္ ရွံဳ ရွံဳ နဲ႕ နွပ္ခ်ည္း ပါ ထြက္ေန ၾကတယ္ေလ။

လြယ္လြယ္ေလး ေမး မယ္ မေဖြး ေဖြး``သေဘၤာသီး ၾကိဳက္ ပါသလား´´။

မေဖြးေဖြး။ ။သေဘၤာသီး ဆို နုေန တာ, ေပ်ာ့ေန
တာ, နာေနတာ တို႕ ဆိုရင္မၾကိဳက္ဘူး။ ေဖြးတို႕ က
ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ သေဘၤာသီး ဆို ၾကိဳက္ပါတယ္။

ကိုလူပ်ိဳ။ ။ဟုတ္ ပါျပီ။ ဖုန္း ျပန္ ဆက္ျပီး အေၾကာင္း ၾကား ပါ့မယ္။မေဖြးေဖြး ခုျပန္နိုင္ပါျပီ။

မေဖြးေဖြး။ ။ေက်းေက်း ေနာ္ ကိုလူပ်ိဳ

ကိုလူပိ်ဳ။ ။ ဘာလဲ ေက်းေက်း ဆိုတာ။

ေဖြးေဖြး။ ။ေက်းဇူး လို႔ ေျပာတာပါရွင္။့

ကိုလူပိ်ဳ။ ။မွတ္ထား ပါ့ မယ္။ေဖြးေဖြး ကို လည္း ေက်းေက်း ပါ။
(ေသေရာ။ ဂရိသေဘၤာ မွာေတာ့ ေယာင္ျပီး ေက်း ေက်း သြားမလုပ္နဲ႕ ဘာျဖစ္သြား မယ္ ထင္ လဲ? မိတ္ကပ္ ေအာင္ေအာင။္ မိတ္ကပ္စန္းစန္း ။ မိတ္ကပ္ပ်ိဳ ပ်ိဳ(ခတၱျမန္မာျပည္) ျဖစ္သြားမယ္။

ကို လူပ်ိဳ ဖုန္း လာေနပါတယ္။
ဟယ္လို
ေအာ္ ဟုတ္ကဲ႕ ဆရာ။
စိတ္မရွိပါနဲ႕ဆရာ။
က်ြန္ေတာ္ လုပ္ေပး ပါ့မယ္။
ဟုတ္ကဲ႕ ပါခင္ဗ်ာ။
ဂြပ္။(တစ္ဖက္မွဖုန္း ခ်သည့္ အသံ )

ေအးဂ်င့္ သမီး အင္တာ ဗ်ဴး မလို႔ တဲ႕။
ေလ်ွာက္လႊာ မတင္ ရေသးဘူး။ ခုလာေနျပီ ေရာက္တာနဲ႕ ကိုလူပ်ိဳ ကို အင္တာ ဗ်ဴး မယ္တဲ႕။

(ေအးဂ်င့္ )အလုပ္ေပး မည့္ လူဆိုေတာ့ ခုနတုန္း ကေဖြးေဖြးကို ေျပာတာ VIP ရွိဘူး ဆို တာ APRIL FOOL လုပ္လိုက္တာ။ ေနာက္တာ အဲ႕ဒါမွ VIP အစစ္။

ကဲ...,
(ဘာသီးလဲ? သေဘၤာသီး....ေတာ္ေသးတယ္ သေဘၤာသီး လဲေနပူ ထဲေလ်ွာက္ ေရာင္း ေန ရလို႕ နုနု ရင့္ ရင့္ ေပ်ာ့ တာမွ ျပဲ ေနပါေရာ လား။)

ေနာက္ရက္မွ အမွတ္စဥ္နွစ္ သက္မြန္ျမင့္ ကိုဆက္ ဗ်ဴးေတာ့မယ္ ဗ်ာ။

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(3:45am)

ဟ႔ဲေက်ာင္း သား ဘာေတြ ေယာင္ေနတာလဲ ထ ေတာ့ အာ ရုဏ္ တက္ ေတာ့ မယ္။ အာရံု ဆြမ္း ခ်က္
ရမယ္မလား ကြဲ႕႕။

တင္ပါ့ ဘုရား
သက္မြန္ျမင့္ကို အင္တာ မဗ်ဴး ေတာ့ပါဘူး ဘုရား။

က်ြန္ေတာ္ ကိုလူပ်ိဳ (ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းသား )ထ ေယာင္သည္။ ........

ေရးသားသူ - XD@msu.

0 comments:

Post a Comment