Tuesday, April 9, 2013

သေဘၤာသား...


ဒီေခါင္းစဥ္ေလး သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕အလုပ္အကိုင္ ကို ေသာ္၄င္း ၊ လူတန္းစားတစ္ရပ္ကိုေသာ္၄င္း ၊ အတတ္ပညာရွင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ ရပ္ ကိုေသာ္ ၄င္း ကိုယ္စားျပဳေပလိမ့္မည္...။
သေဘၤာသား သည္ "ထင္းစိုက္ လွ်င္ေတာင္ မီးမေလာင္" တဲ့ ..... ဆိုၾကသူမ်ား ၊ ေလးလံုးေရာဂါလို႔ အမ်ားသိတဲ့ AIDS ရဲ႕ ဖခင္ ရယ္လို႕ ဆိုၾကသူမ်ား ၊ ကမ္းကုန္လို႔ေရထဲေရာက္... ေရာက္တဲ့ေနရာ တစ္က်ီေဆာက္
ကုန္းေပၚေနလွ်င္ဘာမွ် မလုပ္တတ္ မကိုင္တတ္ ျဖစ္ေနသူ ဟု ေျပာဆိုေနၾကသူမ်ား.... အမ်ားအျပား ရွိၾကပါတယ္....။
ယေန႕ေခတ္ သေဘၤာသား မ်ားသည္ ယခင္ ေခတ္ သေဘၤာသား မ်ား၏ ေကာင္းေမြ ဆိုးေမြ ႏွင့္ နာမည္ ေက်ာ္ၾကားမႈ တို႔ ကို လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္လာရ ေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ရွိေနေသးသည္...။­
သေဘၤာသား...... ပင္လယ္ကူးသေဘၤာသား.... သူတို႔ ေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္ သိထားတာ ေလးေတြ ကို ေျပာျပခ်င္ ပါသည္...။ သေဘၤာသား တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာဖို႔ ရန္..... မည္သည့္အဆင့္မ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ရ မည္နည္း...
ဟုတ္ကဲ့.... အလံုးစံု ႏွိမ့္ခ် တတ္တဲ့့ စိတ္ထား ထားရွိႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါသည္...။ အေရးႀကီးဆံုးပါ....။ လူသစ္ ေလး မ်ားကို ပိုၿပီးေျပာလိုပါသည္.... သေဘၤာေပၚသို႔ ေရာက္၍ သေဘၤာသား ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေစရန္ လြယ္လင့္တကူ ရႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မထင္ေစလိုပါ....။ မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းမွ ရရွိလာေသာ CDC မဆို... ႏိုင္ငံ၏တရား၀င္သေဘၤာသား လက္မွတ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း.... လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ၏ ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ ေပၚ မူတည္ ၍
သာ Onboard သေဘၤာသားဘ၀ကိုေရာက္ႏိုင္ ပါလိမ့္မည္။ အခြင့္အေရး ရလွ်င္ ရသလို... မိမိ၏ အရည္အခ်င္း ကို သိရွိေစရန္ မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္း ႏွင့္ ျပသႏိုင္ဖို႔ရန္လိုအပ္ပါသည္..။
အငယ္တန္း ဘ၀ တြင္ ေအာက္သက္ေက်ေစရန္ အတြက္ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ရမည္ ၊ ခိုင္းတာ မွန္သမွ်.. က်ိဳးႏြံစြာ လုပ္ ရမည္...။ နားမလည္တာ မွန္သမွ် သင္ယူရမည္...။ တက္ၾကြ ရမည္...။ အထက္လူႀကီး ႏွင့္ မိမိပတ္၀န္းက်င္ရွိ အျခား သေဘၤာသား ညီအစ္ကိုမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ အကူအညီေပးရမည္...။ အမိန္႕နာခံတတ္မႈႏွင့္ ရိုးသား ႀကိဳးစား မႈမ်ားသည္ ေနာက္လိုက္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ၏ အရည္ အခ်င္း မ်ား ပင္...။ သေဘၤာသားပညာရပ္
ႏွင့္ အျခား ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသြားလာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းဆံုး တစ္ခု ေလ့လာသင္ယူသင့္သည္...။ မိမိသေဘၤာ ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေနအထား ... အသက္ကယ္ေလွႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ... ကုန္တင္ကုန္ခ် ပစၥည္းမ်ား
မိမိတို႔ တင္ေလ့ရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း Cargo ၏ သဘာ၀ ႏွင့္ အႏၱရာယ္ ကို ေလ့လာ တတ္ေသာ အက်င့္ ေလးတစ္ခုတည္ေဆာက္သင့္သည္...။ မိမိ သိထားေသာ အခ်က္မ်ားကို Note ေရးေသာ အက်င့္ ေကာင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္သင့္သည္...။
ယေန႔ေခတ္ သေဘၤာသား မ်ား ၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ မွာ.... Computer ကြ်မ္းက်င္မႈ ၊ English စာ /စကား ေကာင္းမြန္မႈ ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈ ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာ လိုမႈ တို႔ သည္ အဓိကက်သည္ဟု ျမင္မိပါသည္...။
ေနာက္ထပ္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း တြင္ ECDIS System သည္ သေဘၤာတိုင္းတြင္မသံုးမျဖစ္ အသံုးျပဳလာရေတာ့မည္... လက္ရွိတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ သေဘၤာေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနေပၿပီ... သူသည္ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုး သာသာမွ်သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပ်က္သည္...
ခဏခဏ ပ်က္သည္... ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး ကဲ့သို႔ ပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ECDIS ပ်က္ေသာအေရးေပၚအ­ေျခအေနတြင္ Recovery လုပ္ျခင္း ႏွင့္ System Set up လုပ္ ရျခင္းမ်ား လည္း ရွိသည္...။ ထိုအေျခအေနသည္ ECDIS only သံုးေသာ သေဘၤာမ်ားအတြက္
အရမ္းအေရးႀကီးေသာအခ်ိန္တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလွ်င္အျမန္ ျပဳျပင္မွႏိုင္သာ အဆင္ေျပလိမ့္မည္...။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ advanced user level တစ္ေယာက္ အေနႏွင့္ သာအလြယ္တကူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေ­ပမည္...။နီးစပ္ရာ ဥပမာ..တစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည္..။ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားလည္းရွိႏိုင္ပါသည္..။
သေဘၤာတစ္စီး ၏ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ကပၸတိန္မွ အလုပ္သင္အရာရွိ ထိ ေသာ္ ၄င္း ၊ အင္ဂ်င္နီယာမွဴးမွ အစ အလုပ္သင္အင္ဂ်င္နီယာအထိ ေသာ္၄င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ­၏ လုပ္အား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ အေရးပါမႈ မ်ားသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးလွေပသည္။
ရိုးရိုးသေဘၤာသား တစ္ေယာက္ သည္လည္း မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ ေသာ လုပ္အားပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္....။ သံေခ်းေခါက္ ေဆးသုတ္ သန္႔ရွင္းေရး ဆိုေသာ အရာမ်ားသည္ အမ်ားအေခၚ ကုန္းပတ္တိုက္သည္ ပင္ ဆိုပါေစ.... မိမိအိမ္တြင္ မိမိအခန္း
မိမိပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေရာဂါကင္းေစေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္သကဲ့သို႔ မိမိတို႔ သေဘၤာႀကီး၏ က်န္းမာႀကံ႕ခိုင­္ေရးအတြက္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ ရမည္သာ..... ရွက္ရြံ႕စရာမဟုတ္ပါ...။ မိမိ အိမ္ျခံ၀န္း အတြင္း သန္႔ရွင္းေရးမလုပ္သည္သာ ရွက္စရာ အမွန္ျဖစ္သည္..။
သေဘၤာတစ္စီးလံုးတြင္ ရွိေသာ အတတ္ပညာမ်ိဳးစံု­ကိုယ္စီပိုင္ရွင္မ်ားသည္ သူ႕ေနရာႏွင့္သူ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သူခ်ည္းသာျဖစ္ပါသည္... လူပိုတစ္ေယာက္ အသံုးမ၀င္သူကို မည္သည့္သေဘၤာပိုင္ရွင္က လုပ္ခလစာေပးထားမည္နည္း...။
သေဘၤာေမာင္းႏွင္ျခင္းသည္ေရြ႕လ်ားေနေသာ စက္ရံုႀကီးတစ္ရံုကိုေမာင္းႏွင္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္..။ သေဘၤာေမာင္းႏွင္ျခင္းအတတ္ပညာကိုကားစတီယာရင္ လွည့္သကဲ့သို႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္သည္ဟု­ထင္ျမင္ေနၾကေသာ
လူေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ေတြ႕ဖူးပါသည္..။ဘယ္လို ရွင္းျပရမွန္း ကို မသိေတာ့ပါ.....။အမွန္တြင္... သေဘၤာ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာ ၊ တစ္ႏိုင္ငံမွ တစ္ႏိုင္ငံ ေရြ႕လ်ားေရာက္ရွိရန္ အတြက္ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ....
သေဘၤာေပၚတြင္ ရွိေသာ Crew List အတြင္းပါ ၀င္ေသာ No. 1 မွ No. ေအာက္ဆံုး ထိ သေဘၤာသား အရာရွိ ႀကီးငယ္ အစံု တို႔ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္ (Team Work) မွသာ ၿပီးေျမာက္ျပည့္စံု ပါလိမ့္မည္...။ သံုးစားမရေသာ ၊ အသံုးမ၀င္ေသာ သေဘၤာသား မရွိပါ...
သေဘၤာေပၚစတက္၍ သံျပားနင္းခ်ိန္မွ စၿပီး အိမ္ျပန္ရန္ သေဘၤာမွျပန္ဆင္းခ်ိန္အထိ က်ရာတာ၀န္ကို မလုပ္မေနရ ေက်ပြန္ရန္လုပ္ရသူခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္....။ ကုန္းေပၚတြင္ ေနလွ်င္ လုပ္စရာ အလုပ္ မရွိ မလုပ္တတ္ မကိုင္တတ္ ဟု ေျပာေနၾကသူ အမ်ားအျပားလည္း ေတြ႕ဖူးပါသည္..။
ဟုတ္ကဲ့ပါ... ။ အၾကမ္းအားျဖင့္ မွန္ပါလိမ့္မည္...။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သေဘၤာေပၚတြင္ ရိုးရိုးသေဘၤာသား ၏ လစာ မွာ USD 1300 + + ေက်ာ္ ရပါသည္... ။ သူ႕လစာ အတိုင္း မိခင္ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ရရွိမည္ဆိုပါက ထိုသို႔ေပးေသာ မည္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္မဆို လုပ္ႏိုင္ပါသည္.­.. သေဘၤာေပၚတြင္ လုပ္ရေသာ
အလုပ္ခ်ိန္ အတိုင္း Over Time ေၾကး... အလုပ္နားရက္ မ်ားသာ တိက်ပါေစ.. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္­ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ထက္ မေတာ္လွ်င္သာ ရွိမည္ လံုး၀ မညံ့ေသာသူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း... သိေစလိုပါသည္...။
က်န္းမာေရး ႏွင့္ပတ္သတ္၍ သေဘၤာသားတိုင္းသည္ ၆ လအတြင္း ေဆးစစ္ထားေသာ လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး ႏွင့္ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ က်န္းမာၿပီး အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ လံုး၀ ကို FIT ျဖစ္ေနေသာသူမ်ိဳးမ်ားပင္... ယေန႔ေခတ္ သေဘၤာသားမ်ား၏ ပညာေရး အဆင့္အတန္းႏွင့္က်န္းမာေရး အသိပညာ
မ်ားသည္ မ်ားစြာတိုးတက္လာခဲ့ပါၿပီ..။ ကမ္းမကုန္ေသးပါ.... တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ခတ္ ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္...။ ဟိုက္ဒေရာလစ္ စံနစ္၊ ဘြိဳင္လာစံနစ္ ၊ Pump System ၊ Central Air Condition System , Management , fire fighter , Nurse , First Aid ပညာ ၊ ေဆးသုတ္ျခင္း အတတ္ ၊ ျပဳျပင္ျခင္း အတတ္ပညာမ်ားစြာ... ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အတတ္ပညာ မ်ားကို တတ္ေျမာက္ထားေသာအစုအဖြဲ႕ တစ္မ်ိဳးကိုသေဘၤာသား ျဖစ္သည္ဟုျမင္မိပါသည္... စက္ရံုတစ္ရံုတြင္ ဌာနေပါင္းစံုမွ လုပ္သားမ်ားရွိသကဲ့သို႔
သေဘၤာတစ္စီးတြင္လည္း အတတ္ပညာမ်ိဳးစံု­တတ္ေျမာက္ေသာ လုပ္သားမ်ား ရွိရန္လို အပ္ပါသည္...။ သူေတာ္သည္ ငါေတာ္သည္ သူကေအာက္ ငါကအေပၚ လုပ္ေနျခင္းထက္ စုစုစည္းစည္းႏွင့္ ဒီဘက္ကမ္းမွ ဟိုဘက္ကမ္း သို႕ အႏၱရာယ္ကင္းေ၀းၿပီး တိက်ေသခ်ာစြာေရာက္ရွိေစရန္အတြက္အသိပညာ အတတ္ပညာႏွင့္ေမာင္းႏွင္ေနသူတို႔သည္ သာ သေဘၤာသား မ်ားျဖစ္ၾကပါေၾကာင္း.....။

P.S : မိမိ၏အျမင္သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္လြတ္­လပ္စြာသေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ပါသည္

(credit to Aung Htun Kyaw - MSG FB Page)

0 comments:

Post a Comment