Friday, April 26, 2013

ေန႔အလင္း၌ပင္ ေတြ႕ရေသာ အေမွာင္ထုမ်ား။


ကၽြန္ေတာ္၏ အမည္မွာ “ေမာင္ခံရ” ျဖစ္ပါသည္။
အမည္ရင္း(စံရ)မွာ ျမန္မာအမည္မ်ား၏ အစဥ္အလာအတုိင္း မစံရဘဲ အၿမဲခံေနရပါသျဖင့္
ကၽြန္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္က ေက်ေက်နပ္နပ္ ခံယူထားေသာအမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္အမည္အရ ကၽြန္ေတာ္သည္ အဂၤါသားျဖစ္မည္ဟု ေျပာသည္။
ေမြးေန႔ ေမြးရက္ အတိအက်မ႐ွိ မသိပါ၊ ေမြးစာရင္းမရွိ၊ မွတ္ပုံတင္မ႐ွိ၍ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ေ၀းလာေ၀းေသးပင္ ျဖစ္၏။

ကၽြန္ေတာ့္ အေဖက “ဦးသက္႐ွည္” ကၽြန္ေတာ္ ငယ္စဥ္ကပင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္ဟု အဘဘုန္းႀကီးက ႄမြက္ၾကားေတာ္မူဖူးသည္။
အေမက “ေဒၚစိန္သီး” ျဖစ္ေသာ္လည္း ျခဴးတစ္ျပားပင္ ေကာက္စရာမ႐ွိ ကၽြန္ေတာ္ ႏွပ္ေခ်းတြဲေလာင္း အ႐ြယ္တြင္ ခၽြဲၾကပ္၍ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီး၊
ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အေမ့အေမြ အသုဘစားရိတ္ တစ္ေသာင္း အေႁကြးဆပ္ရန္ ရြာေခါင္းထံ က်န္႐ွိခဲ့ပါသည္။ အခုေတာ့ ေက်သြားပါၿပီ။
အတုိးအရင္းဟုဆုိကာ ၃ႏွစ္ခန္႔ ကၽြန္ေတာ္ဆပ္ရသည္မွာ ၃ ေသာင္းခန္႔ ျဖစ္သြားသည္ဟု ႐ြာသားတစ္ခ်ဳိ႕ ေျပာဆုိေနသည္ကုိ ၾကားပါသည္။
ေသာင္းတုိ႔ သိန္းတုိ႔ ကၽြန္ေတာ္သိပ္မသိပါ။

ဘ၀သည္ လြန္စြာေပ်ာ္စရာ ေကာင္းပါသည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဘုန္းႀကီးအား နင္းႏွိပ္ေပးရင္း၊ ညည မုိးဒီႏွင့္ေမာ့(စ္)တုိ႔ ဗြီဒီယုိၾကည့္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ ၾကာၾကာမေပ်ာ္ရပါ။ ဘဘုန္းႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူေလေသာ္ သူရွိစဥ္ကတည္းက ခဏခဏ ထိပ္ေခါက္၊ နရင္းတီးကာ၊
မနက္အိပ္ယာ ႏိုးလွ်င္ ဗုိက္ေပၚတက္နင္းကာ ႏႈိးတတ္ၿပီး၊ ကုဠီအုိး ေဆးခုိင္းေလ့႐ွိေသာ၊ အားရင္ ခ်ဲတြက္ေလ့႐ွိေသာ
ဒုေက်ာင္းထုိင္က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ၿမဳိ႕သုိ႔ ႏွင္ေလသည္။

ကုန္ကားေနာက္လုိက္ ‘မြတ္တားႀကီး’ ပုိ႕လုိက္ေသာ ၿခံေစာင့္ႀကီး ‘ရန္ကနား’ အဖီကုိ ေရာက္လာရေသာကၽြန္ေတာ္
မုိးဒီႏွင့္ေမာ့(စ္)တုိ႔ကုိ လြမ္းေသာ္လည္း အမီတာဘခ်မ္း အေၾကာင္း အိပ္ယာ၀င္တုိင္း ေျပာတတ္သျဖင့္ နားႏွင့္ေန႔တုိင္း ယဥ္ပါးလာသည့္အျပင္
‘ေရခါး’ဆုိတာ ေသာက္စရာမဟုတ္ ခ်စ္စရာဟု ရန္ကနားေျပာေသာ ကုလားမင္းသမီးေလး ဓါတ္ပုံေတြ႕မွ တကယ္ဟုသိရေလ၏။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘုန္းႀကီးသင္ေပး၍ သုံးတန္းစာထိ တတ္ပါသည္။ ဘုိလုိ A to Z သိပါသည္။
1 to 10 အထိ ယင္းဂလိပ္လုိ ေရးတတ္ပါသည္။
သုည၊ ဇီးရုိး၊ ‘၀’လုံး၊ အုိ ႏွင့္ စက္၀ုိင္းတုိ႔ကုိ တစ္ခါတစ္ရံ မသဲကြဲပါ။
ကၽြန္ေတာ္ေနေသာ ေနရာမွာ --------- ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး အသင္းႀကီး၏ အေနာက္ဖက္နံရံႀကီးကုိ အမွီသဟဲျပဳကာ အဖီထုိးထားေသာ
ႏြားတင္းကုပ္သာသာ တဲကေလးမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကနား ဆုံးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဆက္ထားပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္တြင္ သြားစရာေနရာ မ႐ွိေပ။
အလုပ္အကုိင္ မယ္မယ္ရရ မ႐ွိေသာ္လည္း ‘ညေစာင့္’ ဟု မၾကာခဏ ေျပာဆုိသည္ကုိ ၾကားရ၏။
ညဘက္ ဘာကုိေစာင့္ရသည္ေတာ့ မသိပါ။ က်ေနာ္သိတာ မုိးလင္းေအာင္ ေစာင့္ရသည္သာ ေန႔ခင္းဘက္တြင္လဲ မအိပ္ရပါ။
အမွုိက္လွဲ၊ ၿခံရွင္း၊ ပစၥည္းသယ္၊ သန္႔႐ွင္းေရး၊ ေရပုိက္လဲ၊ မီးလုံးလဲ၊အိမ္သာေဆး၊ လုိတာေျပး၀ယ္၊ အဆူ၊ အဆဲ၊ အဟိန္း၊ အေဟာက္ အၿမဲခံရေလသည္။

သုိ႔ေသာ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေသာ အန္တီႀကီးတစ္ေယာက္ထဲထံမွသာမဟုတ္ လာသမွ် လူေပါင္းစုံထံမွ
ဆူဆဲခံရျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အသုံးမက်ဆုံး လူတစ္ဦးျဖစ္သည္ကုိေတာ့ သူတုိ႔ေျပာေသာ စကားမ်ားအရ
အတိအက် အေသအခ်ာ နားလည္ပါသည္။

မနက္တစ္ခါ၊ ညေနတစ္ခါ ထမင္းႏွင့္ဟင္း အက်န္မ်ားကုိ လာေပးပါသည္။
တစ္၀က္တစ္ျခမ္းက်န္ေသာ အသား၊ငါးမ်ားကုိ ေပးကာ ‘နင္’ အရမ္းကံေကာင္းတယ္မွတ္ဟု ခဏခဏေျပာသျဖင့္
ကၽြန္ေတာ္ကံေကာင္းလာေၾကာင္း သိလာရေလသည္။ ေပ်ာ္သလုိလုိေတာ့ ခံစားမိပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္တြင္ ပုိင္ဆုိင္မႈဟူ၍ ထမင္းဟင္းခ်က္ေသာ ဒန္အုိးတစ္လုံး ႐ွိပါသည္။
မနက္ေစာေစာ ဆန္ျပဳတ္ေသာက္ေသာ၊ ေရေႏြးေသာက္ေသာ အုိးျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ဆန္ျပဳတ္ အလြန္ႀကိဳက္ပါသည္။ ဆန္ကြဲျပဳတ္ဟုေခၚက ပုိမွန္ကန္မည္ထင္ပါသည္။
ေမြးကတည္းက ဆန္ကြဲျပဳတ္သာ စားလာရသျဖင့္ တစ္ျခား ဘာစားစားေကာင္းမည္ဟု မထင္တတ္ေတာ့ေခ်။
ထုိ႔အျပင္ အ၀တ္ေဟာင္းတစ္ခ်ဳိ႕ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ ႐ွိပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္သည္ ပစၥည္းစုေဆာင္းျခင္းကုိ လုံး၀လုံး၀ မခုံမင္ခဲ့ေပ။
ပစၥည္းစုလွ်င္ “အလုိရမက္ႀကီးတတ္တယ္” ဟု အဘဘုန္းႀကီးစကားကုိ နာခံပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ အိပ္ေသာအခါ ၾကမ္းခင္းေပၚမွာ အိပ္ၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ့္ အခင္ဆုံးေဘာ္ဒါမ်ားႏွင့္ ညစဥ္ညတုိင္း ၀ုိင္းဖြဲ႕စားေသာက္ၾကပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္က ဒုိင္ခံေကၽြးၿပီး သူတုိ႔က စားသုံးၾကေလ၏။
ေဘာ္ဒါမ်ားကုိ ခ်စ္စႏုိးျဖင့္ “ကုိျခင္ႏွင့္ဦးဂ်ပုိးတုိ႔အဖြဲ႕”ဟု ေလးေလးစားစား ေခၚေနၾကၿမဲပင္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀တြင္ လူမ်ားခုိင္းသျဖင့္ အျပင္ထြက္ ေစ်း၀ယ္ခ်ိန္ေတြမွာ ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆုံးဟု ထင္ပါသည္။
လမ္းတြင္ေတြ႕သမွ်လူအားလုံးကုိ ကၽြန္ေတာ္အၿမဲ ၿပဳံးၿပီး ႏႈတ္ဆက္ပါသည္။
တစ္ခ်ဳိ႕ ျပန္ၿပဳံးျပၾကသလုိ၊ ဆဲဆုိၾကသူေတြလည္း႐ွိၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ စၾက၊ ေနာက္ၾကသူ ကေလးမ်ား ႏွင့္ ဖက္တက္တတ္္ ေခြးကေလးတစ္ေကာင္ မုန္႔ဆုိင္နားတြင္ ႐ွိပါသည္။
တစ္ခါတစ္ရံ ေတာက္တုိမယ္ရ ခုိင္းစဥ္ရထားေသာ ပုိက္ဆံ အေႂကြတစ္ခ်ဳိ႕ျဖင့္ ေခြးကေလးကုိ စာကေလးေခြ ၀ယ္ေကၽြးပါသည္။

ေနမင္းႀကီးသည္ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္ႏွာေပၚတြင္ စူးစူးရဲရဲ ထုိးေန၍ ထင္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ အာေခါင္မ်ား အလြန္ေျခာက္ကာ ေရငတ္ေနသည္။ ၀မ္းဗုိက္ႏွင့္ရင္၀မွ အလြန္နာက်င္ ေနပါသည္။
လူတစ္ကုိယ္လုံး ကုိက္ခဲေလးလံကာ ထုံက်ဥ္ေနသည္ဟု ထင္ပါသည္။
ရင္ဘတ္ေပၚတြင္ စုိက္၀င္ေနေသာ ဓားကုိ ႏႈတ္ပစ္ရန္ ကၽြန္ေတာ့္တြင္ အင္အားမရွိပါ။ အနီးနားမွာ အသံတစ္ခ်ဳိ႕ မသဲမကြဲၾကားရပါသည္။

ရဲအမွဳ ကြ ‘မကုိင္နဲ႔’၊ ‘မထိနဲ႔’ ဟု ေအာ္သံံတစ္ခ်ဳိ႕လည္း ၾကားရသည္။
ေဆးရုံပုိ႔ မွေပါ့… ေတာ္ၾကာ ေသြးထြက္လြန္ၿပီး ေသေတာ့မွာဘဲ ဟု အဖြားႀကီးတစ္ဦး ေရ႐ြတ္သံ ၾကားမိသည္ထင္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ လဲေလွာင္းေနေသာ ပလက္ေဖာင္းသည္ တစ္ျဖည္းျဖည္း ေအးစက္လာသည္ဟုထင္မိပါသည္။

ေန႔ခင္းႀကီးေပမဲ့ အေမွာင္ေတြ ခ်က္ခ်င္းႀကီး ေရာက္လာသလုိပင္ ခံစားရသည္။အသဲ ေအးကနဲ ေအးကနဲ နိမိတ္ပုံရိပ္ေတြဗြီဒီယုိၾကည့္သလုိ ေျပးလႊားေနပါသည္။
ျပန္ေတြးမိသည္က… ... …
“ကၽြန္ေတာ္ ေခြးကေလးႏွင့္ ေဆာ့ေနေသာ လမ္းေကြ႕သုိ႔ ကားႀကီးတစ္စီး အရွိန္ျဖင့္ ေကြ႕၀င္လာကာ တုိက္မိမလုိျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္ လဲက်သြားသည္။ ေခြးကေလးကုိ ကားႀကိတ္သြားသည္။ ေျခေထာက္က်ဳိးသြားသည္ ထင္သည္။
သူေအာ္ေနသည္မွာ ဆူညံပြတ္ေလာ႐ုိက္သြား၏။ ကားခဏရပ္သြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေဒါသ မျဖစ္စဘူးျဖစ္ကာ ခဲျဖင့္ ကားကုိ ေပါက္လုိက္မိသည္။ ေနာက္မွန္ကြဲသြားသည္ ထင္ပါသည္။
လူ ၃ေယာက္ (လူငယ္ေလး ၃ေယာက္) ေျပးဆင္းလာသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဗြီဒီယုိထဲကလုိ ထုိးႀကိတ္ၾကသည္။ ဖိနပ္မ်ားျဖင့္ နံၾကားကုိ ကန္သည္။ ေမာင္းခ်ဓားကုိ ထုတ္ကာ ထုိးသည္။
‘ေအာက္တန္းစား’ ဟူေသာ စကားကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ြတ္ဆုိၾကေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကားေပၚတက္ကာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါသည္။
ထုိကားႀကီးသည္ လြန္စြာ လွပပါသည္။ နံပါတ္ျပားပင္ မရွိေသးေခ်။ ကၽြန္ေတာ္ လဲက်သြားသည့္ေနာက္ အသိအာ႐ံုတုိ႔ ေႏွးသြားေသာေၾကာင့္ ထင္ပါသည္။
ေသခ်ာမျမင္ရေတာ့ပါ။ အရာရာ ေ၀၀ါးသြားလုိ႔ေနပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္ႏွာကုိ ေခြးကေလးက လာလွ်က္္ေလသည္။
သူ႔၏ လွ်ာကေလးသည္ ခ်မ္းေနေသာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ လြန္စြာ ေႏြးေထြးပါသျဖင့္ ေ၀ဒနာၾကားမွ ကၽြန္ေတာ္ ေက်နပ္စြာ ၿပဳံးမိပါသည္။
ထုိ႔ေနာက္ေတာ့… … … … အေမွာင္ထုႀကီးက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သိမ္းပုိက္သြားပါေတာ့သည္။

ေရာင့္ရဲႏုိင္သူမ်ား ကုိယ္စား။ @ရာစု

0 comments:

Post a Comment