Monday, April 22, 2013

Basic Concept of Ship Design စာအုပ္...


သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ အေၿခခံအခ်က္မ်ား

Basic Concept of Ship Design

(ဤစာအုပ္သည္ သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရးပညာရပ္အား စတင္ေလ့လာမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ 

သေဘၤာဆိုင္ရာအေၿခခံအခ်က္မ်ားအား ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဘာသာၿပန္ေရးသားသည္)

ျမန္မာျပန္စာအုပ္ေလးဗ်ာ ေလ့လာလိုသူမ်ား  ဒီမွာ ေဒါင္းၾကပါ


U9@MSU

0 comments:

Post a Comment