Friday, April 12, 2013

ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ ဆိပ္ကမ္းကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္ လီမိတက္သုိ့ က်ပ္သန္း ၃၇၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အၿပီးအျပတ္ေရာင္းခ်


ပုိ့ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနပုိင္ ေျမ ၁၁ ဧကေက်ာ္ရွိ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ ဆိပ္ကမ္းကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္ လီမိတက္သုိ့ က်ပ္သန္း ၃၇၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အၿပီးအျပတ္ေရာင္းခ်

ပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနပုိင္ ေျမ ၁၁ ဧကေက်ာ္ရွိ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ ဆိပ္ကမ္းအား ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္သုိ႔ က်ပ္သန္း ၃၇၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အၿပီးအျပတ္ ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ပုဂၢလိကပုိင္ ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။


ပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပုိင္ ပုိင္ဆုိင္သည့္ ေျမ ၁၁ ဒသမ ၇၀၇ ဧကရွိသည့္ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ ဆိပ္ကမ္းအား ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္သုိ႔ က်ပ္ ၃၇၉၁၇ ဒသမ ၂၂၅ သန္းျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းမွသာ ေငြအေက် ေပးသြင္းႏုိင္ခဲ့သည္။


ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ ဆိပ္ကမ္းအတြက္ ေငြအေက် ေပးသြင္းၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္သုိ႔ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။


ထုိ႔ျပင္ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ ဆိပ္ကမ္းအား ၀ယ္ယူသူ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္၏ အမည္ေပါက္ ေျမဂရန္ ထုတ္ေပးႏုိင္ေရးကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံပုိင္ အခ်ဳိးအစားကုိ ေလွ်ာ့ခ်၍ ပုဂၢလိကပုိင္ အခ်ဳိးအစားသုိ႔ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိကပုိင္ ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္ကုိ ဒုတိယသမၼတက ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္သည့္ ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္အျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။


ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုဂၢလိကသုိ႔ လႊဲေျပာင္းၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးရွိ၊ မရွိ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္က မျဖစ္မေန ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခ ကုိက္မႈရွိ/မရွိ စိစစ္သုံးသပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္လည္း ျဖစ္သည္။


ပုဂၢလိကပုိင္ ျပဳလုပ္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရး အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။


ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ပစၥည္းမ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုဂၢလိကပုိင္ လႊဲေျပာင္းရာ၌ စီမံကိန္းအေပၚ အကဲျဖတ္ေရး၊ တန္ဖုိးျဖတ္ျခင္း၊ အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ေရး၊ အမ်ားေရွ႔တြင္ ေလလံတင္ျခင္း၊ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ စသည့္အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


Source - Eleven Media Group Facebook Page.

0 comments:

Post a Comment