Tuesday, November 26, 2013

အီတလီတြင္ ကမာၻ႕အၾကီးဆံုး သေဘၤာတစ္စင္းကို ဆယ္တင္မွု စတင္


အီတလီတြင္ ကမာၻ႕အၾကီးဆံုး သေဘၤာတစ္စင္းကို ဆယ္တင္မွု စတင္

စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ …..ကမာၻ႕အၾကီးဆံုးႏွင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အေကာင္းဆံုး သေဘၤာ ဆယ္တင္မွုလုပ္ငန္းစဥ္ၾကီးကို စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။ ယင္းသည္ ေကာ္စတာကြန္ေကာ့ဒီးယား သေဘၤာပ်က္ကို ျပန္လည္ထူမတ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမွု ျဖစ္သည္ ။
အီတလီ အရပ္ဘက္ ကာကြယ္ေရး ေအဂ်င္စီက ျပန္လည္ထူမတ္ရန္ လုပ္ငန္း စဥ္အတြက္ ပင္လယ္ႏွင့္ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားသည္ အသင့္ေတာ္ဆံုး အေနအထားတြင္ ရိွေနျပီဟု ဆိုသည္ ။ သို႔ေသာ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ တစ္ညလံုး မုန္တိုင္းက်ေနေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္း စတင္ရန္ ၂ နာရီခန္႔ ၾကန္႔ၾကာခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္ ။
အင္ဂ်င္နီယာမ်ား သည္ ကုန္းေျမႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ေနရာတြင္ ဤမွ်ၾကီးမားေသာ သေဘၤာကို ဆယ္တင္ရန္ တခါမွ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ဖူးျခင္း မရိွဟုဆိုသည္ ။ အဆိုပါ သေဘၤာသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ က ဂီဂလီယုိေဒသရိွ တူစကင္ကၽြန္း ကမ္းလြန္တြင္ ေက်ာက္ေဆာင္ႏွင့္ တိုက္မိခဲ့ရာ လူေပါင္း ၃၂ ဦးေသဆံုးခဲ့ရသည္ ။ ထိုစဥ္ကတည္းက သေဘၤာသည္ တေစာင္းအေနအထားျဖင့္ ရိွေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။
တစ္ညလံုး က်ေရာက္ခဲ့သည့္ မုန္တိုင္းက အေ၀းထိန္းစက္ယႏၱရားမ်ားပါ၀င္သည့္ အခန္းကို သယ္ေဆာင္ထားသည့္ သမၹန္ကို ေနရာေရြ႕ေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစတင္ရန္ ၾကန္႔ၾကာခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္ ။
ယင္းအခန္းမွေန၍ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား သည္ စက္သီးမ်ား ႏွင့္ ၀န္ခ်ီစက္မ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ ေက်ာက္ေတာင္စြန္းတြင္ တင္ေနသည့္ သေဘၤာကို ျပန္လည္ထူမတ္ကာ ဆယ္တင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္သည္ ။

ဆယ္တင္ေရး အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဧရာမ သတၱဳတြင္းၾကိဳးၾကီးမ်ားႏွင့္ သံမဏိၾကိဳးမ်ားကို သေဘၤာတြင္ တပ္ဆင္ရန္ တန္ခ်ိန္ ၁၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ ေလးျပီး ေဘာလံုးကြင္း သံုးကြင္းစာ အလ်ားရိွသည့္ သေဘၤာကို ဆယ္တင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနသည္ ။
အဆိုပါ သေဘၤာ မေတာ္တဆမွုအတြက္ လူငါးဦးကို ျပစ္မွုစီရင္ခဲ့ျပီး သေဘၤာကပတိန္ ဖရန္ဆက္စကိုရွက္ကီကို လူေသေစမွု ၊ သေဘၤာကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးမွု တို႔ျဖင့္ တရားစဲြဆိုထားသည္ ။

မုန္တိုင္းမက်မီက သေဘၤာဆယ္တင္မွု လုပ္ငန္းကို စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၆ နာရီတြင္ စတင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာလည္း နံနက္ ၈ နာရီသို႔ ေရြ႕ဆိုင္းခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္ ။
တိုင္တန္းနစ္ သေဘၤာထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ ပိုမိုၾကီးမားေသာ အဆိုပါသေဘၤာကို ဆဲြမတ္ရန္ ဧရာမသတၱဳၾကိဳးကြင္းၾကိး ၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၀န္ခ်ီစက္မ်ားစြာတို႔ကိုု အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္ ။ သေဘၤာကိုယ္ထည္အား ထပ္မံထိခိုက္မွုမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အလြန္ေႏွးေကြးစြာ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရသည္ ။

သေဘၤာသည္ လေပါင္း ၁၈ လေက်ာ္ ၾကာေအာင္ ေရေအာက္ေပ ၅၀ သို႔ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း နစ္ျမဳပ္ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ခၽြတ္ေခ်ာ္မွုမ်ားရိွပါက အဆိပ္ရိွသည့္ အရာမ်ား ပင္လယ္ထဲသို႔ ယိုဖိတ္မွု ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးထားသည္ ။ သို႔ေသာ္ သေဘၤာယိုင္လဲမက်သြားေအာင္ ေထာက္တိုင္မ်ားႏွင့္ ပိုက္ကြန္မ်ားကို အသင့္ျပင္ထားသည္ဟု ဆိုသည္ ။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ယခုအထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ကုန္က်ထားသည္ ။ ref : AFP

၁၇.၀၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ Daily Eleven သတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ ၁၄ တြင္ ပါရိွေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္း ျပန္လည္ေရးသားေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ။

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

ၾကီးမားေသာ သေဘၤာဆယ္ယူမွုအျပီးရလဒ္အျဖစ္ Costa Concodia သေဘၤာကို ျပန္လည္တည့္မတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ ။

From Barbie Latza Nadeau and Matt Smith, CNN

September 17, 2013 -- Updated 1409 GMT (2209 HKT)

လူဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေသေၾကပ်က္စီးေစခဲ့ျပီး ၾကီးမားေသာ သေဘၤာဆယ္ယူမွုအျပီးရလဒ္အျဖစ္ အီတလီႏိုင္ငံပိုင္ Giglio ကၽြန္းအနီး တြင္ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလက တိမ္းေစာင္းနစ္ျမဳပ္ခဲ့ေသာ Costa Concodia အမည္ရိွ ခရီးသည္တင္ သေဘၤာၾကီးကို သေဘၤာဆယ္ယူေရး အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ေအာင္ျမင္စြာ ဆယ္ယူႏိုင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္ ။

လူေတြ အားလံုး ေမ်ာ္မွန္းထားတာထက္ ပိုျပီးေတာ့ သူမကို ေကာင္းမြန္စြာနဲ႔ တည့္မတ္ႏိုင္ခဲ့ပါျပီ ။ သေဘၤာဆယ္ယူရင္း ရရိွတဲ့အေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့လည္း ၊ သူမစတင္ ေရႊ႕လ်ားတာနဲ႔ သူမဟာ ေျဖးေျဖးနဲ႔ မွန္မွန္ ေရြ႕လ်ားေပးေနပါတယ္ ။ လွည့္ဖ်ားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ တစ္ခုမွ မပါ၀င္ပဲနဲ႔ အားလံုး စီစဥ္ထားတဲ့အတိုင္း ေအာင္ျမင္ျပီးဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္ လို႔လည္း ေဘာလံုးကြင္း သံုးကြင္းစာ အရြယ္အစားရိွတဲ့ သေဘၤာကို ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ Nick Sloane လို႔ အမည္ရတဲ့ Senior Salvage Master တစ္ေယာက္က ေျပာၾကားပါတယ္ ။

လုပ္ငန္း စတင္ေဆာင္ရြက္မွုကို စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ မနက္ ၉ နာရီမွာ စတင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း မုန္တိုင္း၀င္လာတဲ့အတြက္ slack cable ေတြ ခ်ည္ဖို႔အတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစပါတယ္ လို႔ ေျပာပါတယ္ ။
ေနာက္ပိုင္း ၄ နာရီ ၾကာတဲ့အခါမွာ သေဘၤာဟာ သူ႔ရဲ့ platform ေပၚမွာ တည့္မတ္မွု ရိွသြားပါျပီ ။ မည္သည့္ယိုစိမ့္မွုမွလည္း မရိွခဲ့ပါဘူးဆိုျပီး သတင္းသမားမ်ားကို Gabrielli က ေျပာၾကားပါတယ္ ။

သူကပဲ ဆက္ျပီး သေဘၤာရဲ့ ေဘးဘက္ပိုင္းကို ျပင္ဆင္မွု အၾကီးစား ျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ အေ၀းကို သယ္ယူသြားဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခက္အခဲဆုံုး အဆင့္တစ္ခုကို ေက်ာ္လြန္လာခဲ့ပါျပီ လို႔ ေျပာပါတယ္ ။

ဒါက လုပ္ငန္းစဥ္ၾကီး တစ္ခုလံုးရဲ့ အဆံုးသတ္ မဟုတ္ေသးေပမယ့္လည္း ၾကီးမားတဲ့ ေအာင္ျမင္မွု ရလဒ္တစ္ခုေတာ့ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္လို႔ Giglio Mayor Sergio Ortelli က ေျပာၾကားပါတယ္ ။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ က ေသာင္တင္ တိမ္းေစာင္းနစ္ျမဳပ္ခဲ့တဲ့ Costa Concodia သေဘၤာဟာ လူ၃၂ ေရာက္ကို ေသေစခဲ့ျပီး လူေပါင္း ၄၂၀၀ ကိုေတာ့ ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအထဲမွာက india ႏိုင္ငံမွ Russel Rebello and Trecarichi of Sicily တို႔ ၂ ေယာက္ ကို သေဘၤာကယ္ဆယ္ေရး သမားေတြ အေနနဲဲ႔ အခုထက္ထိကို ေတြ႔ရိွျခင္း မရိွေသးပါဘူး . Rebello ကို ေနာက္ဆံုုးေတြ႔ လိုက္ရတာက သူ ခရီးသည္ေတြကို ကယ္တင္ေပးေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ Trecarichi of Sicilly ကေတာ့ သူရဲ့ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ေမြးေန႔ပြဲကို ၁၇ ႏွစ္သမီး ( ယခု ဆက္လက္ အသက္ရွင္ေနဆဲ ) နဲ႔အတူ သေဘၤာမွာ ျပင္ဆင္ေနတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္ ။

BBC news မွ အထက္ပါ ေဆာင္းပါးကို မူရင္းေဆာင္းပါးမွ အနည္းငယ္ထုတ္ႏုတ္၍ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ။ 8P @ MSU

0 comments:

Post a Comment