Monday, November 25, 2013

အငွားယဥ္ေပၚတြင္ ေမ့က်န္ခဲ့ေသာ သေဘာၤသား ပက္စပို႕ ႏွင့္ စာရြက္စာတန္းမ်ားအား ယဥ္ေမာင္း မွ ၿပန္လည္ေပးအပ္

ရန္ကုန္ ျမင္ကြင္းက်ယ္စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္

ရန္တိုင္းတိုင္း ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ သေဘာၤသား တစ္ဦး သည္ ေဒါပံုသေဘာၤက်င္းမွ သိပ္ၾကီးေစ်း သို႕ တကၠစီ ငွားစီးရာ တြင္ ကားေပၚ၌ အေရးၾကီး စာရြက္စာတန္းမ်ား ႏွင့္အတူ သေဘာၤသား စီဒီဒီ ၊ ပက္စပို႕ မ်ားေမ့က်န္ခဲ့သည္ ။ ထို႕ေနာက္ တကၠစီ အငွားယဥ္ေမာင္းသည္
ထိုသေဘာၤသား ၏ ကုမၼဏီၿဖစ္ေသာ MTM Ship Management အား စာရြက္စာတန္းမ်ားမွ တဆင့္ ရွာေဖြကာ ၿပန္လည္ေပးအပ္ ခဲ့သည္ ။

0 comments:

Post a Comment