Thursday, March 21, 2013

Port State Control (in my own words.)

က်ေနာ္႕ ၀သီအတုိင္း Theory မဟုတ္၊ စာအုပ္ ထဲ က မဟုတ၊္ ဘဲ ကုိယ္တုိင္ၾကဳံ၊ ၾကားဘူး၊နားရည္၀ေတြ နဲ႕
Practical aspect ကေန ေၿပာၿပခ်င္ပါတယ္။

အဓိကကေတာ႕ (ကုန္းနွစ္)၊(ကုန္း ခ်ဳပ္) ဒါမွမဟုတ္ ဂ်ဴ နီယာ အင္ဂ်င္နီယာေတြ သိရေအာင္သေဘာနဲ႕ပါ။
ဆရာသမား စီနီယာေတြ အတြက္ မရည္ရြယ္ပါဘူး။

PSC (PORT STATE CONTROL) ကုိ ေနရာ ေဒသလုိက္ ခြဲေ၀ထားၾက တယ္ဗ်ာ....

ဥပမာ ..
Europe မွာ ဆုိ ရင္ (Paris MOU)
Blacksea က Local PSC ..
Turkey Mamara Sea
German Water Police
ေၿမထဲ ပင္လယ္ က Mediterranean MOU.
SUEZ PSC
INDIAN OCEAN MOU-
အာရွ ဘက္က Asis Pacific MOU မွာ ေတာ႕ တရုတ္ PRC PSC က နာမည္ၾကီး ...
Tokyo Japan MOU ...လည္း အလြန္ တင္းက်ပ္တာ
ေနာက္
USA က USCG ...
Panama PSC.. နဲ႕
Vina Del Mar MOU
Chilean Asia Pacific PSC ေတြ က်ေနာ္ ၾကဳံ ခဲ႕တယ္၊အခု ဆုိ ရင္ Intensive Campaign ေတြ အရမ္းလုပ္ ေနပါတယ္။

(ေအာ္ ငါတုိ႕ သေဘၤာသားေတြ ကုိ တယ္ လဲ အသက္ အႏၱရယ္ ကင္းေစခ်င္ ၾကပါလားလုိ႕ သူတုိ႕ တယ္ေစတနာေကာင္းၾကပါလား
လုိ႕ အထင္ေစာ မသြားေစခ်င္ပါဘူး ..က်ေနာ္ သုံးေနၾက SPO ေတြ လုိ႕ ဘဲ ေၿပာရေတာ႕ မလုိပါဘဲဗ်ာ....။

(ပထမဆုံးမေကာင္းေၿပာခ်င္တာကေတာ႕)

Port State Control ဆုိ တာ သေဘၤာတစ္ စီးဟာ သူ႕ Class and Flag state လုိ အပ္ခ်က္ ေတြ ေအာက္ မွာ
IMO Convection ေတြ ၿဖစ္ တဲ႕
ILLC,
STCW 95,
COLREG 72,
Tonnage 69,
ILO 147,
CLC
SOLAS
MARPOL စတာေတြ ကုိ လုိက္နာၿပီး
စည္းကမ္းတစ္က် သြားေနသလား ဆုိတာ လာေရာက္ ၾကည္႕ရွဴ အၾကံေပး ေထာက္ ၿပၿခင္း ၿဖစ္ရမဲ႕အစား..

Inspector ေတြ ဟာ အာဃာတေတြ နဲ႕ အမဲဖ်က္ မလုိ သေဘၤာေပၚတက္လာၿခင္းပါဘဲ။
ေနရာအလုိက္ လဒ္စားမွု ရွိပါတယ္ ။ကုမဏီ ပုိက္ ဆံ ၾကုိေပးလုိ႕ ရတဲ႕ေနရာေတြ ေပးၿပီး စီစဥ္ၾကပါတယ္။
ဥပမာ.
၁)နုိင္ငံတစ္ခု ၏ PSC အဖြဲ႕ အားႏွစ္စဥ္ေၾကး မဆက္သေသာ ကုမဏီ ပုိင္ သေဘၤာမ်ားကုိ အေၾကာင္းရွာ Detain လုပ္ ၿခင္း
၂)xxxxxx Flag ကုိ တစ္ၿခား နုိင္ငံ အဖြဲ႕စည္းက အမဲဖ်က္ လုိ႕ ထုိနုိင္ငံ သေဘၤာေတြ ကုိ ၿပသနာၿပန္ရွာၿခင္း
၃)XXXXX Flag ကုိတစ္ၿခားPSC က Detain လုပ္ တာမ်ားလုိ႕ အဲဒီ ship ေတြ ကုိ XXXXXX က ၿပန္တုံ႕ ၿပန္ၿခင္း
၄)တစ္ ခ်ဳိ႕ နုိင္ငံေတြမွာ အာဏာပုိင္ကုိ လဒ္ထုိးရင္ ၾကုိက္တာလုပ္လုိ႕ ရၿပီး မထုိးရင္ ပလတ္စတစ္ တစ္စ ေတြ႕ တာနဲ႕ Heavy Fine ခ် ၿခင္း
၅)Environmental and Water Police က Garbage Management အတြက္ သီးသန္႕ Training မရွိရင္
USD 150 Fine ခ် မယ္ ခံ ၿငင္းရင္ USD15000 အထိ တုိး ခ် ၿခင္း

အဲ လုိ မသမာမွု ေစတနာ မပါမွု အခက္ခဲေတြ မ်ားစြာ ၾကားထဲမွာ က်ေနာ္ တုိ႕ သေဘၤာသားေတြ ခင္ဗ်ာ...
ဟုိ လူ႕အေဖေခၚ ဒီ လူ႕ ပေထြးေခၚ ၊ဟုိတစ္ေယာက္ကုိေတာ႕ ဆရာ ေခၚရနဲ႕ ၊အိပ္ေရးပ်က္ ေနလဲ အစစ္ေဆး ခံရ
လြတ္ ေၿမွာက္ ေအာင္ Records ေတြ ညာရ ၊စာရြက္ေတြ ေပၚ မွာ ဖုတ္ ပူ မီးတုိက္ ဆုိင္းေတြ ထုိး
လုိေလးေသးမရွိေအာင္ ဧည္႕ ၀တ္ ေက် ၿပ ၊အရက္ ေဆး လိပ္ စားစရာ ပုိက္ဆံ လုိ သမွ် ကုိ ၿဖည္႕စီး ေပးကာ
အၿပဳံး မပ်က္ ခရီးဆက္ ရေလသည္ က မ်ားေလေတာ႕ သည္။

Nevertheless ေပါ႕ဗ်ာ ..အဲဒီ Negative Impact ေတြ ေဘးခဏခ်ိတ္ ၿပီး
PSC တက္လာသမွ် ရစ္တတ္က်စ္တတ္တာေလးေတြ ကုိ A to Z သိ သမွ် ေဖာက္ သည္ ခ် ေပးလုိက္ရပါသည္။

Inspector ေတြ တက္ လာသမွ် လမ္းေၾကာင္းအရ သြားပါမည္။

၁)သေဘၤာ အတြက္ ILLC အရ Load Line Draft Marks မ်ားထင္ ရွား စြာရွိရပါမည္။
၂)Rat Guards မ်ား လဲ ေနရာတက် ရွိေနသင္႕ သည္။
၃)Gangway ကအတက္ Gangway net သည္ Factory act အရ ေကာင္းမြန္စြာစီစဥ္ထားၿပီး ညအခါတြင္ လဲ မီးလုံေလာက္စြာရွိရမည္။
၄)Gangway ထိပ္ မွာ Security Access control မွာ တာ၀န္က် အရာရွိ (သုိ႕) AB သာရွိရမည္ Security နဲ ပတ္သက္ေသာ
Record ,Visitor Pass Round checks အစစ သည္ သူ႕ေနရာသူ ရွိသင္႕ပါသည္။

စစ္ေဆးမည္႕ ေနရာ (Meeting Room or Ship's Office)တြင္

1.Ship Crew list , Ship's Particular , Last PSC report တုိ႕ အဆင္ သင္႕ ရွိရမည္။
2. Statutory Certificates /Others Certificates Files
အရာရွိ သေဘၤာသားတုိ႕ ၏ က်ြမ္းက်င္မွု လက္မွတ္ COC COE .Watch Keeping Certs Medical Records ၿပည္႕ စုံစြာ ရွိရမည္။
3. SOPEP , NPDES ,GARBAGE Records ,OIL RECORD BOOK updated ၿဖစ္ရမည္။
4. Cargo securing , Lashing Maintenance, approved Stability ,Cargo Loading system, Lifting appliance/Chain register
Mooring Log,Ballast Management Records, IMDG records updated ရွိရမည္။
5. ISPS Records ,Rounds ,Tests ,Checks Communication မ်ား ရွိရမည္။

Inspector ၂ ေယာက္ လာလွ်င္ တစ္ေယာက္ က၊ စက္ပုိင္းကၿဖစ္ၿပီး၊ က်န္တစ္ေယာက္က ကုန္းပတ္ ကုိ စစ္တတ္သည္။
သူတုိ႕ အား ယဥ္ေက်း စြာဆက္ဆံ ပါ ၊နားေထာင္ ပါ၊ ေသခ်ာ ၿပန္ ရွင္းၿပပါ။
ကုိယ္႕ ဘက္ က မွားလ်င္ ခ်က္ ၿခင္း ၿပဳၿပင္ ပါ။ ရန္ၿဖစ္ ၿခင္း ၊အၿငင္းပြားခ်င္းတုိ႕ ကုိ ေ၇ွာင္ ပါ။
Agent သုိ႕ ဆုိင္ရာ Superintendent ကုိ အေၾကာင္းၾကားထားပါ။

တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ေယာက္ထဲလာလ်င္ ၾကုိတင္ စီစဥ္ မွုသာၿဖစ္ နုိင္ေၿခ ရွိ၍ အထုအေထာင္းသက္သာေလေတာ႕ သည္။

Bridge ေပၚတြင္ -
Passage Plan ,Charts ,Nautical Publication Latest updates and corrections ,Equipments Test/checks
GMDSS Radio communication Records မ်ား
VHF MF HF DSC Test records (acknowledged) ၿဖစ္ရပါမည္
တစ္ႏွစ္တစ္ခါ Deviation Card သည္ 3-5 Degree ထက္ မမ်ားရပါ
၃ႏွစ္တစ္ခါ Compass swing and adjusted by Professional ၿဖစ္ ရမည္
GMDSS Battery ကုိ Load test လုပ္ မည္ Maintenance Records ရွိရမည္
GMDSS GOC အနည္းဆုံး ၂ေယာက္ ရွိရမည္။
Watch Keeping schedule W/H and Engine Rooms တြင္ ရွိရမည္ /ၿပသ ထားရမည္ (with STCW Code မ်ား ပါရွိရန္)

Energency and Safety

Emergency Preparness file ႏွင္႕ Plan ( Latest Emergency Towing wire arrangement Booklet)
LSA /FFA Drill records အားလုံး ExpiryDates Summary လုပ္ ထားလ်င္ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာမည္။
L/B ,L/R Rescue Boat , L/J,L,Buoy , Immersion suit test check ၾကည္႕ လိမ္႔မည္.L/B ,L/R services
B.A bottle/compressor service ,EEBD condition,
L/B Engines Manual start , Emergency Lights တုိ႕ စစ္ပါမည္။

Emergency Fire pump ,Fire Hoses မ်ားစစ္ မည္ Fire Plan Requirement အတုိင္း ၿဖစ္ရမည္။
Fixed release Co2 release /water sprinkler system,paint store ,galley and Foam
Periodical Check Maintenance records မ်ားၾကည္႕ပါမည္။

Engines Rooms -အဓိက
Emergency Generator Manual start ႏွင္႕ Auto start စစ္ေဆး မည္
Steering Gear room and Chemical Locker Safety Maritime Data Sheet မ်ားစစ္မည္။
OWs- Test /Checks Limits and Record
Steering Gear/Test checks /Limits
Bilge holding /pumping .Capacity
Incinerator (if any)
Iso 14001/Environment /Garbage/Sewage
Noxious File
Chemical records and Safety Data
IOPP IAPP EIAPP မ်ားၾကည္႕ မည္။

ၿပသနာ ၿဖစ္တတ္သည္မ်ားမွာ...

Life Boat Engines Battery သည္ တစ္ပတ္တစ္ခါစစ္ေနပါလ်က္ ရာသီဥတုေအးေသာအခါ drain ၿဖစ္ၿပီး
ွSingle Bank မစနုိင္ေလာက္ေအာင္ အားနည္းေနၿခင္း။
Emergency Generator Manual pump တြင္ ဆီမ်ားလ်ံက်ၿခင္း
ၤFire hoses မ်ား အတုိအရွည္ ေနရာထားမွားၿခင္း
Steering Gear room တြင္ ဆီမ်ားရွိေနၿခင္း
Indication Lamp မီးလုံးမ်ား က်ြမ္းေနၿခင္း အေရာင္မွိန္ၿခင္း
Symbol မ်ား Signs မ်ား ေမွးမွိန္ေနၿခင္း မရွိၿခင္း
Medical ႏွင္႕ Chemical စြန္႕ပစ္ records မရွိၿခင္း
MF /HF Dsc acknowledged မရၿခင္း
Watch Keeping Schedule မ်ား update မၿဖစ္ၿခင္း
Oil Record book entries မွားတတ္ၿခင္း
OWS ကုိ ဂ်ဴနီယာ အင္ဂ်င္ နီယာမ်ား Limit Test checks မလုပ္တတ္ၿခင္း
Garbage segregation မေကာင္းၿခင္း Training Records မ်ားမရွိၿခင္း

တစ္ခ်ဳိ႕ က အေသးဖြဲ Observations မ်ားကုိ အခ်ိန္မီၿပင္ ခုိင္းပါသည္။
တစ္ခ်ုိ႕ Deficiency မ်ားကုိ မူ Code 17 ၿဖင္႕ before Departure မွာ Rectify လုပ္ ခုိင္းကာ
ေနာက္ ဆိပ္ကမ္း မွ Code 10 ၿဖင္႕ လာ ပိတ္တတ္ပါသည္။

Port State Control ကုိ အလွည္႕ က် သေဘၤာသက္တမ္း အရ Company Fleet Overall status အရ
စစ္ေစသည္ ဆုိေသာ္ၿငားလည္း အနည္းဆုံး ၆ လ အတြင္းေတာ႕ ထပ္ မံ မစစ္ေဆးတတ္ပါ။
မည္သုိ႕ဆုိေစ က်ေနာ္ တုိ႕ သည္ မိမိ အသက္ အႏၱရယ္ မိမိ ဥာဏ္ ၿဖင္႕ အၿမဲ ေစာင္႕ေရွာက္ေနပါသည္။
က်န္တာကေတာ႕ နုိင္ငံတစ္ကာအဖြဲ႕ စည္းမ်ားမွ Individual တုိ႕ ၏ ေစတနာ သာၿဖစ္ေလေတာ႕ သည္။

သုိ႕ေသာ္ သေဘၤာသားတုိ႕ အားအမွန္တကယ္ နားလည္ အကူညီေပးခ်င္ေသာအဖြဲ႕စည္း မ်ားထက္ ၿပသနာရွာကာ
ရစ္မည္ ညစ္မည္ ညွစ္မည္ဆုိေသာ အဖြဲ႕စည္းေတြ ကလဲေနရာ အႏွံ႕ ရွိေနရာ က်ေနာ္ ကေတာ႕ယူထားရေသာ
တာ၀န္ၾကီး ႏွင္႕ ရေသာ လစာသည္ မမွ်တပါဟု ယူဆမိပါသည္။

ထုိအၿပင္ ကုမဏီ ကဆရာသမားမ်ား၊Super မ်ားသည္ အဓိက Budget Cut ကုိ သာ ဦးစားေပလုပ္ကာ
Performance Bonus မွန္မွန္ ယူရန္သာ ဆႏၵ ၿပင္းေနေသာ သူမ်ားကမ်ားေလသည္။
၀ိသမ သားတုိ႕ အၾကား ယေန႕ Shipping Industries မွ မူလ လက္ငုတ္ လူသားဇစ္ၿမစ္ အရင္းႏွစ္ ပင္လယ္ ကူးသေဘၤာသားတုိ႕
ရပုိင္ခြင္႕ ေခ်ာက္တီးေခ်ာက္ ခ်က္ ကုိ ပင္ မေပးခ်င္ဘဲ ၾကံဖတ္ ညွစ္ေနၿခင္းေၾကာင္႕
သေဘၤာသားမ်ားဘက္ မွ လြန္စြာခံၿပင္းေနဆဲ ပင္ၿဖစ္ေလေတာ႕ သည္။

( က်န္ခဲ႕သည္မ်ားရွိေသာ္ ေနာက္တစ္ ခါ ထပ္မံၿဖည္႕စြတ္တင္ၿပပါဦးမည္)။

ေရးသားသူ - ရာစု

0 comments:

Post a Comment