Tuesday, March 19, 2013

ေကၽာက္ေအာင္သူ


တကယ္ေတာ႔၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာ " ေကၽာက္ေအာင္သူ " ပါ။ " ေကၽာက္ " ဆိုလို႔... ေကၽာက္စိမ္းတို႔၊ နီလာတို႔၊ ပတၲၿမားတို႔လို ရတနာတန္းဝင္ တြင္းထြက္ေကၽာက္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ သေဘ္ာက ေကၽာက္ဆူး Anchor လို႔ေခါါတဲ႔ " ေကၽာက္" ကိုေၿပာတာၿဖစ္ပါတယ္။

သေဘ္ာသားဘဝကတည္းကေန၊ အခုလို staff ၿဖစ္လာတဲ႔ အထိ၊ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ပက္သက္တဲ႔ သေဘ္ာေတြမွာ၊ ေကၽာက္ၿပတ္ ကၽတာေတြနဲ႔ ေကၽာက္ၿဖတ္ခၽခဲ႔႐တာေတြ၊ ခဏခဏၿဖစ္တတ္လြန္းလို႔ " ေကၽာက္ေအာင္သူ " ရယ္လို႔၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အေပါင္းအသင္းေတြက၊ နာမည္ေပးႀကပါတယ္။

ေကၽာက္ေပၽာက္တာကေတာ႔ ေရထဲကေန ေကၽာက္ဆူး anchor ကို ၿပန္ 'မ' တင္တဲ႔အခါ၊ ေကၽာက္ မရိွေတာ႔ပဲ ေကၽာက္ႀကိဳးလို႔ေခါါတဲ႔ anchor chain သာပါလာတာကို ေၿပာတာၿဖစ္ပါတယ္။ ေကၽာက္ၿဖတ္ခၽခဲ႔ ႐တာ ကေတာ႔ ေရထဲကေန ၿပန္ 'မ' တင္တဲ႔အခါ၊ ေရေအာက္မွာ တခုခုနဲ ႔ၿငိေနတာမို႔၊ ေကၽာက္ႀကိဳးၿဖတ္ခၽၿပီး သေဘ္ာကိုထြက္ေစခဲ႔တာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေကၽာက္ေပၽာက္တယ္ဆိုတာက တကယ္႔အမွဳႀကီးပါ။ သေဘ္ာရဲ႕ Class Certificate ေအာက္က Hull ဆိုတဲ႔ ခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ Anchor and Anchor Chain ရဲ႕ Specification ကို အတိအကၽမွတ္ပံုတင္ထားရ ပါတယ္။ Anchor and anchor Chain ေကၽာက္ဆူးနဲ႔ ေကၽာက္ႀကိဳးဟာ၊ Load Line Certificate နဲ႔ Safety Construction Certificate တို႔နဲ႔ပက္သက္ပါတယ္။

International Load Line Certificate ကို၊ IMO ကၿပဌာန္းထားတဲ႔ International Convention on Load Line, 1966 as modified by the Protocol of 1988 ဆိုတဲ႔၊ Regulation အရ၊ သက္ဆိုင္ရာ Classification Society မွသက္ေသခံ လက္မွတ္ statutory certificate အေနနဲ႔၊ ထုတ္ေပးတာၿဖစ္ပါတယ္။ Cargo Ship Safety Construction Certificate ကိုေတာ႔ International Convention for The Safety of Life At Sea, 1974 as modified by the protocol of 1988 အရ၊ သက္ဆိုင္ရာ Classification Society မွသက္ေသခံ လက္မွတ္အေနနဲ႔၊ ထုတ္ေပးပါတယ္။

သေဘ္ာကို IS - Intermediate Survey လုပ္ဖို႔ ၿဖစ္ေစ၊ SS - Special Survey လုပ္ဖို႔ ၿဖစ္ေစ၊ Docking သေဘာ္ကၽင္းကိုဝင္တဲ႕အခါ Anchor နဲ႕ Anchor Chain ေတြကို Dock Floor မွာ ၿဖန္႔ခင္းၿပီး၊ Calibration တိုင္းတာစစ္ေဆးကာ၊ Anchor Chain Link အဆစ္တိုင္းရဲ႕ Calibration Report ကို သက္ဆိုင္ရာ Classification Society က Attending Surveyor ကိုေပးရပါတယ္။

Attending Surveyor က Anchor Chain ဟာ မူလသတ္မွတ္ထားတဲ႔ Diameter ကေန ဘယ္ေလာက္ Wear Down စားသြားၿပီဆိုတာကို စစ္ေဆးၿပီး၊ သက္မွတ္ထားတဲ႕ Limit ထက္ေကၽာ္သြားရင္ အသစ္ လဲခိုင္းပါတယ္။ အလားတူ Anchor ရဲ႕ကိုစစ္ေဆးၿပီး၊ Anchor ဟာ စားၿပီးပါးေနၿပီလား၊ Anchor hinge-pin အထိုင္ေနရာ wastage စားသြား ၿပီလား၊ ဒါမွမဟုတ္ Anchor Shackle ဟာ စားသြားၿပီလား၊ အစရိွတာေတြ ကိုစစ္ေဆးၿပီး၊ လိုအပ္ရင္ အသစ္လဲခိုင္းပါတယ္။

Anchor Chain ရဲ႕ Wear Down Limit ကို၊ Classification Societies ေတြၿဖစ္တဲ႕၊ NK - Nippon Kaiji Kyokai နဲ႕ GL - Germanischer Lloyd တို႕က၊ မူလ Diameter ထက္ (10 %) စားသြားတဲ႔အထိ ခြင္႔ၿပဳပါတယ္။

ABS - American Bureau of Shipping, DNV - Det Norske Veritas နဲ႔ LR - Lloyd Registration တို႔က မူလ Diameter ထက္ (12 %) စားသြားတဲ႔အထိနဲ႕ BV - Bureau Veritas က၊ မူလ Diameter ထက္ (13.5 %) အထိသံုးဖို ႔ခြင္႔ၿပဳထားပါတယ္။ ခြင္႔ၿပဳထားတဲ႔ Limit ထက္ေကၽာ္ရင္ေတာ႔၊ အသစ္လဲလွယ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။

အသံုးမၽားတဲ႔ Anchor Chain အမိၽဳးအစားကေတာ႔ Stud Link Cable, Flush Butt Welded အမိၽဳးအစား ၿဖစ္ၿပီး အလၽားအားၿဖင္႔ တဆစ္ (1 Length) မွာ၊ (25 ~ 27.5) Mtr အလၽွား႐ွိပါတယ္။ သေဘ္ာ အရြယ္ အစားေပါါမူတည္လို႔၊ အနည္းဆံုး (၅) ဆစ္/ 5 Length ကေန (၁၅) ဆစ္/ 15 Length ေလာက္အထိ႐ွိနိဳင္ ပါတယ္။ Singapore Water မွာေတာ႔၊ ေကၽာက္ခၽရင္ (၃) ဆစ္ခြဲ ကေန၊ (၄) ဆစ္ ေလာက္ဆို လံုေလာက္ပါတယ္။

Anchor Chain ကို အသံုးၿပဳထားတဲ႕ Material ေပါါမူတည္ၿပီး Class 1 (ST 1), Class 2 (ST 2) နဲ႔ Class 3 (ST 3) ဆိုၿပီးခဲြထားပါတယ္။ Class 1 က Mild Steel SBC 31 သို႕မဟုတ္ SS 41B Material ကိုသံုးၿပီး၊ Class 2 မွာ Special Steel SBC 50 ကိုသံုးပါတယ္။ Class 3 အတြက္ Extra Special Steel SBC 70 ကို သံုးထားပါတယ္။

Anchor Chain တဆစ္နဲ႕ တဆစ္ကို ဆက္ဖို႔ Joining Shackle အၿဖစ္ D Shackle ဒါမွ မဟုတ္ Kenter Shackle ကိုသံုးပါတယ္။ Anchor Chain ေတြမွာလည္း စထုတ္ကတည္းက Classification Society တခုခုရဲ႕ Approved Certificate ပါရိွပါတယ္။

Anchor Chain Diameter ဟာ၊ မူထက္ထက္ ေသးသြားရင္ ေကၽာက္တင္တဲ႔အခါ Gypsy ထဲမွာ ခုန္ေန တတ္ၿပီး၊ ရစ္တင္ေနရင္းနဲ႔ ေခၽာ္ကၽသြားေလ႔ရွိပါတယ္။ Gypsy စားေနရင္ Ware down ၿဖစ္ေနရင္လည္း " ေခၽာ္" တတ္ပါတယ္။ ေကၽာက္တင္တိုင္း Anchor Chain ဟာခုန္လိုက္၊ ေခၽာ္ကၽလိုက္နဲ႔ အႀကိမ္ေပါင္း မၽားစြာ ၿဖစ္လာတဲ႔အခါ၊ Anchor Chain နဲ႕ Anchor ကို ဆက္ေပးထားတဲ႕ Swivel မွ၊ Swivel neck ဟာ ပြန္းစားလာၿပီး၊ တန္နဲ႔ခၽီၿပီး ေလးတဲ႔ Anchor ဟာ Swivel neck ကတဆင္႔ ဆြဲတင္ရင္းကၽြတ္ထြက္သြား တတ္ပါတယ္။

Anchor ၿပဳတ္ကၽရင္၊ ၿပတ္ကၽရင္ Anchor D Shackle Pin ကၽြတ္ ထြက္သြားလို႕ ၿပဳတ္က်တာမၽိဳးဟာ ၿဖစ္ခဲပါတယ္။ D Shackle ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ Kenter Shackle ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ဆက္ၿပီး ရင္ Locked Pin ေတြကို Shackle ရဲ႕ Body နဲ႔ Welded လုပ္ထားတာမို႔၊ အဆက္ေတြ၊ Joint ေတြက "ၿပတ္" ကၽတာမိၽဳးၿဖစ္ဖို႔မလြယ္ကူပါဘူး။ Swivel neck စားသြားၿပီး "ကၽြတ္" ထြက္တာေတြသာ၊ ေတြ႕ရပါတယ္။

Anchor အမၽိဳးအစားေတြကေတာ႔ အမၽားႀကီးပါပဲ။ JIS Stockless Anchor, JIS Stocked Anchor, US Navy Type Stockless Anchor, US Navy Type Light Weight Anchor, KAC 14 Anchor, Danforth Anchor, Mushroom Anchor, Eels Anchor, Baldt Stockless Anchor, Stato Anchor, Snung-Stowing Anchor နဲ႕ Moorfast Anchor ဆိုၿပီး အႀကမ္းအားၿဖင္႔႐ွိတဲ႔အထဲက၊ Stockless Type Anchor ကို အသံုးမၽားပါတယ္။

ပထမဆံုးေကၽာက္ေပၽာက္တဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳက သေဘ္ာလိုက္တုန္းကပါ။ Penang Anchorage မွာေကၽာက္ ခၽ ထားရင္း ၿပန္ဆဲြတင္တဲ႔အခါ၊ ေကၽာက္ပါမလာေတာ႔ပါဘူး။ Superintendent ကိုအေႀကာင္းႀကားတဲ႔အခါ၊ Diver စီစဥ္ေပးၿပီး ငုတ္႐ွာ ခိုင္းပါတယ္။ Diver က ေရဆင္းငုတ္ၿပီး ေအာက္မွာ ေကၽာက္ေတြအမၽားႀကီး၊ မင္းတို႔ေကၽာက္က ဘယ္ေကၽာက္ လည္း လို႔ၿပန္ေမးပါတယ္။ ဒီေတာ႔လည္း ေတြ႕တဲ႔ ေကၽာက္သာခၽိတ္ခဲ႔၊ ႀကီးရင္ၿပီးတာပဲ လို႔ေၿဖခဲ႔တာႀကားဖူးပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ Superintendent ၿဖစ္လာမွ (၂) ခါ ေပၽာက္ဖူးပါတယ္။ ပထမတခါမွာ၊ သေဘ္ာက Singapore က Western Anchorage မွာ ေကၽာက္ခၽ၊ ၿပီးမွ ဆက္ထြက္သြားတာပါ။ ေရေၾကာင္းၿပ Pilot ဆင္းသြားၿပီးမွ သေဘ္ာကေန ေကၽာက္ၿပတ္ကၽကၽန္ခဲ႔ၿပီဆိုတာ အေႀကာင္းႀကားလာပါတယ္။ ဘာတတ္နိဳင္ မွာလည္း။ ဆက္ထြက္ေပါ႔။ ဒုတိယတခါကေတာ႔ ေအာက္မွာတစံုတခုနဲ႔၊ ၿငိေနတယ္လို႔ ယူဆရလို႔ ၿဖတ္ခၽၿပီး၊ ဆက္ထြက္ခိုင္းခဲ႔တာပါ။

ထံုးစံအရ၊ သက္ဆိုင္ရာဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္နဲ႔ Classification Society ကိုအေႀကာင္းႀကားရပါတယ္။ ဒီ ေကၽာက္ဟာ Under Water က Cables ေတြ Pipelines ေတြမွာ ၿငိၿပီးကၽန္ခဲ႔တာလား၊ အဲဒီ Cables ေတြ Pipelines ေတြ ပၽက္စီး ကၽန္ခဲ႔သလားဆိုတာ Diver က ဆင္းစစ္ေဆးရပါတယ္။ တစံုတရာပၽက္စီးခဲ႔ရင္ ကုန္ကၽစားရိတ္အားလံုးကို Owner က အကုန္အကၽခံရပါတယ္။ Classification Society က လည္း Class Certificate ကို Suspend လုပ္ပါတယ္။ သေဘ္ာဟာ One Voyage ပဲသြားခြင္႔ရွိၿပီး ေနာက္ ဆိပ္ကမ္း Next Call Port မွာ ေကၽာက္ကို ၿပန္တတ္ၿပီးမွသာထြက္ခြင္႔႐ိွပါတယ္။

ဒီဘက္က ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ကလည္း ေနာက္ဆိပ္ကမ္းမွ၊ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ကို အေႀကာင္းႀကားထား ပါတယ္။ ဒီေတာ႔ ေကၽာက္ ၿပန္မတတ္ရင္ Port Clearance လုပ္လို႔မရတာမို႔ သေဘ္ာလည္း ထြက္လို႔ မရေတာ႔ပါဘူး။ ၿပန္တတ္ၿပီး ရင္လည္း Classification Society ကိုအေႀကာင္းႀကားၿပီး အစစ္ေဆးခံရပါ တယ္။ Classification Society က တဆင္႔၊ ၿပန္လည္တတ္ဆင္ၿပီးေႀကာင္း ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ ကို အေႀကာင္းႀကားမွသာ Port Clearance လုပ္လို႔ရပါတယ္။

Anchor Lost မၿဖစ္ေအာင္ Prevention ကာကြယ္တားဆီးလို႕ရပါတယ္။

၁၊ Docking ဝင္တိုင္း Anchor Swivel Neck ကို၊ ေသေသၿခာၿခာစစ္ပါ။ စားေနတယ္လို႔သံသယ ၿဖစ္ခဲ႔ရင္ အသစ္လဲပါ။
၂၊ Docking ဝင္တိုင္း Anchor Chain ရဲ႕ အဆက္ေတြ၊ Joint ေတြကို ေသေသၿခာၿခာစစ္ပါ၊
၃၊ Docking ဝင္တိုင္း Size ကၽသြားလို႔၊ အသစ္လဲဖို႔ လိုအပ္တဲ႕ Anchor Chain ေတြကိုအသစ္လဲၿပစ္ပါ။

၄။ Docking မဝင္ခင္ Gypsy ကိုတိုင္းပါ။ Anchor Chain နဲ႔ Gypsy ႀကား Clearance သိပ္မၽားေနၿပီဆို Docking မွာ Gypsy ကို၊ အသစ္လဲဖို႔ ႀကဳိတင္မွာထားပါ။
၅၊ Docking မဝင္ခင္ Gypsy စားေနတာေတြ႔ခဲ႔ရင္ ယာယီအသားၿပန္ဖို႔ ၿပီး သံုးထားပါလို႔ ေကၽာက္ေအာင္သူ တဦးမွ၊ အႀကံေပးပါရေစခင္ဗၽား။

ေရးသားသူ - ကိုထြန္းသူ (Superintendent/ DPA)

0 comments:

Post a Comment