Wednesday, March 20, 2013

“အေဟာင္း” ဆုိတာ “အသစ္” ကျဖစ္လာတာပါ။


ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္ဗ်ာ။ အခုက်ြန္ေတာ္ေျပာမဲ့အေၾကာင္းေတြကုိ အျခားေသာ က်ြန္ေတာ္နဲ့ ဘ၀တူ နုိင္ငံျခားသေဘာ`္၀န္ထမ္း (သေဘာ`္သား) မ်ားလဲ ေျပာခ်င္ေနမွာဘဲလုိ့။ ကုိယ့္ေပါင္ကုိယ္လွန္ေထာင္းတယ္ လုိ့ဘဲေျပာေျပာ က်ြန္ေတာ္တုိ့ ေလာက မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြက တကယ့္ကုိ နြားေျခရာခြက္ထဲက ဖားသူငယ္ လုိ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥအေၾကာင္းေတြပါ။ 


ကြ်န္ေတာ္တုိ့နုိင္ငံမွာ နုိင္ငံတကာသြား ပင္လယ္ကူးသေဘာ`္ေတြ ပုိင္တဲ့ သေဘာ`္ပုိင္ရွင္ (Ship’s Owner) ရယ္လုိ့ ကုပၼဏီ အဖြဲ့အစည္းအေနနဲ့ လက္ညွိးထုိးျပစရာ ရွားရွားပါးပါး အျဖစ္ ယခင္တုန္းက နုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘာ`္လုပ္ငန္း (Myanmar Five Star Line – MFSL) ကုိ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမိတက္ မွ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္လွ်က္ရွိတဲ့ တခုတည္းေသာသေဘာ`္လုပ္ငန္းဘဲရွိပါတယ္။ ေရေၾကာင္းပုိ့ေဆာင္ေရး ညြွန္ၾကားမွဳဦးစီးဌာန ၊ သေဘာ`္သားအလုပ္အကုိင္ ၾကီးၾကပ္ေရးဌာနခြဲ (SECD) မွာ တရား၀င္ထုပ္ျပန္ထားတဲ့ စာရင္းအရ နုိင္ငံျခားသေဘာ`္၀န္ထမ္း မ်ားကုိ အလုပ္အကုိင္၀န္ ေဆာင္မွဳေပးေနတဲ့ ကုပၼဏီ (Crew Manning Company) ၁၆၀ ေက်ာ္သာရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စာရွည္မွာစုိးတဲ့အတြက္ သေဘာ`္ပုိင္ရွင္ (Ship’s Owner) ၊ သေဘာ`္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာစီမံခန့္ခြဲမွဳေပးရေသာကုပၼဏ ီ(Shipping Management Company) ႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန့္ခြဲေရးကုပၼဏီ (Crew Manning Company) တုိ့ရဲ့ မတူညီတဲ့ လုပ္ငန္းသေဘာ သဘာ၀ ေတြအေၾကာင္းမေရးသားလုိပါ။ 


ေရေၾကာင္းသယ္ယူပုိ့ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (Shipping Industry) က႑ၭထဲက မျဖစ္မေန ပါ၀င္ အသုံးေတာ္ခံ ေနၾကရတဲ့ Player တခုကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းတာ၀န္အလုိက္ သေဘာ`္မ်ားေပၚတြင္ အမွဳထမ္းေနၾကေသာသေဘာ`္၀န္ထမ္း လူသား အရင္းးအျမစ္မ်ားဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ့နုိင္္ငံမွာ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းရွားပါးတာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ၊ ပင္လယ္ျပင္ခရီး နဲ့အတူ အျခားေဒသနၱရဗဟုသုတရယူခ်င္လုိ့ဘဲျဖစ္ေစ ၊ နုိင္ငံျခားေငြရရွိမွဳေၾကာင့္ ၀င္ေငြေကာင္းလို့ အခ်ိန္တုိအတြင္း ဘ၀အေျခ အေန တုိးတတ္ ၾကီးပြား ေအာင္ျမင္ခ်င္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သေဘာ`္၀န္ထမ္း လုပ္လုိသူ လူငယ္ေတြ မ်ားျပားလာရပါတယ္။ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းနဲ့ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္တဲ့အခါ လူငယ္အမ်ားအျပားဟာ ေဆးတကၠသုိလ္ ၊ စက္မွဳတကၠသုိလ္ စတဲ့ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမွဳလဲရွိ ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ လူၾကိဳက္လဲမ်ား လြန္း ၊ ဘ၀ခရီးလမ္းလဲေျဖာင့္ျဖဴးနုိင္တဲ့ တကၠသုိလ္ေတြကုိေတာင္ ေရြးခ်ယ္ေလ်ွာက္ထားမွဳ ေလ်ွာ့နည္းလာကာ ျမန္မာနုိင္ငံေရ ေၾကာင္းပညာတကၠသုိလ္ ၊ ျမန္မာနုိင္ငံကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းေကာလိပ္ တုိ့ကုိ ေရြးခ်ယ္ေလ်ွာက္ထားမွဳေတြ တနွစ္ထက္တနွစ္ ပုိမုိ မ်ားျပားလာတာေတြ့ျမင္ရပါတယ္။ 


အခြင့္အလမ္းေရြးခ်ယ္မွဳပုံစံေျပာင္းလဲလာတဲ့ လူငယ္ေတြရဲ့ေနာက္ကပုန္းကြယ္ေနတဲ့ ဘ၀ပုံေဖာ္လုိမွဳဆနၵသေဘာကေတာ့ ျမန္မာ နုိင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသုိလ္ ၊ ျမန္မာနုိင္ငံေရေၾကာင္းပညာေကာလိပ္ တုိ့မွ ေက်ာင္းဆင္း ဘဲြ့ရျပီးတာနဲ့ လုပ္ငန္းခြင္တန္း၀င္ နုိင္တဲ့ အခြင့္အေရး ၊ လူငယ္ေတြရဲ့ စြန္းစားခ်င္တဲ့သဘာ၀ေစ့ေစာ္မွဳ ၊ အခ်ိန္တုိအတြင္းသင့္တင့္တဲ့ ၾကဳိးစားအားထုပ္မွဳ ၊ ရင္းနွီး ျမဳပ္နွံမွဳ ေလာက္သာလုပ္ရုံနဲ့ လက္တကမ္းမွာရွိတဲ့ေအာင္ျမင္မွဳကုိအခက္အခဲမရွိ ရယူနုိင္လုိ့ပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ ေရ ေၾကာင္းပညာတကၠသုိလ္ နဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံေရေၾကာင္းပညာေကာလိပ္ တုိ့မွ ဘဲြ့ရ ၊ ေက်ာင္းဆင္း ပညာတတ္လူငယ္အမ်ားအျပား ဟာလဲ တႏွစ္ျပီးတနွစ္ တသုတ္ျပီးတသုတ္ နုိင္ငံျခားပင္လယ္ကူးသေဘာ`္မ်ားတြင္ သေဘာ`္၀န္ထမ္း အျဖစ္တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ရန္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားအေနနဲ့ ထြက္ေပၚလာခ့ဲျပီး အျခားတဖက္မွလည္း ေရေၾကာင္းပုိ့ေဆာင္ေရးညြွန္ၾကားမွဳဦးစီး ဌာန၊ သေဘာ`္သားအလုပ္အကုိင္ၾကီးၾကပ္ေရးဌာနခြဲ (SECD) ရဲ့ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးလာတဲ့မူ၀ါဒေတြေၾကာင့္ ျမန္မာနုိင္ငံေရ ေၾကာင္းပညာတကၠသုိလ္ နဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံေရေၾကာင္းပညာေကာလိပ္တုိ့ကုိအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ၀င္ခြင့္မရခဲ့ေသာ္လည္း သေဘာ`္၀န္ထမ္းအျဖစ္လုပ္ကုိင္လုိသူ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ ၊ G.T.C, B.Tech, B.E, B.A, B.Sc စတဲ့ ပညာေရးေနာက္ခံ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္လည္း ကုန္းပတ္ဌာနဘက္ဆုိင္ရာ၀န္ထမ္း (Deck Rating)၊ စက္ခန္းဌာနဘက္ဆုိင္ရာ၀န္ထမ္း (Engine Room Rating) နဲ့ စားဖုိေဆာင္ဌာနဘက္ဆုိင္ရာ၀န္ထမ္း (Saloon & Galley Department Rating) မ်ားအျဖစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေရေၾကာင္းအဖြဲ့ခ်ဳပ္ (IMO – International Maritime Organization) မွခ်မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒမ်ားအရ သက္ဆုိင္ရာသင္တန္းအသီးသီး (IMO’s Model Courses) ကုိတတ္ေရာက္ေစျပီး နုိင္ငံျခားသေဘာ`္ကုပၼဏီမ်ားမွာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။
ဒီေတာ့ကာ မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ (၀ါ) သေဘာ`္သားလုပ္သက္မွတ္တမ္းစာအုပ္ (CDC) ကုိင္ေဆာင္ထားသူ ၊ သေဘာ`္၀န္ထမ္း အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့ လူငယ္ လူသားအရင္းအျမစ္ေတြဟာ လြန္စြာမ်ားျပားစြာထြက္ေပၚလာခဲ့ရျပီး အဲဒိျဖစ္စဥ္နဲ့ ဆန့္က်င္ဘက္မွာေတာ့ သေဘာ`္၀န္ထမ္း အျဖစ္အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီး ရရွိနုိင္မွဳ (နုိင္ငံျခားသေဘာ`္ ကုပၼဏီမ်ားမွသေဘာ`္သားအသစ္ေခၚယူခန့္ထားမွဳ) မွာေတာ့ ထုပ္လုပ္မွဳနဲ့ သုံးစဲြမွဳ မညီတဲ့ မွ်ေျခပ်က္မွဳအျဖစ္ ေလ်ွာ့ပါး နိမ့္က် ေနတာကုိေတြ့ရပါတယ္။


ဥေရာပနုိင္ငံမ်ားရဲ့စီးပြားေရးက်ဆင္း ဆုတ္ယုတ္ေနမွဳ ၊ အေရွ့ေျမာက္အာရွက ဂ်ပန္နုိင္ငံရဲ့စီးပြားေရးတန့္ေနမွဳ ၊ ကုိရီးယား ၊ ဖိလစ္ပုိင္ ၊ တရုတ္ ၊ ထုိမ္၀မ္ ၊ အိနိၵယ ၊ အင္ဒုိနီးရွား နဲ့ အျခားအေရွ့ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားမွ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားကလည္း သေဘာ`္၀န္ထမ္းအလုပ္အကုိင္ေစ်းကြက္ထဲကုိ အလုံးအရးင္းနဲ့၀င္ေရာက္လာမွဳ ၊ လူသစ္သေဘာ`္၀န္ထမ္းမ်ားရဲ့ အရည္အေသြး ကလည္းေမးခြန္းထုပ္စရာျဖစ္ေနမွဳ၊ သေဘာ`္သားအလုပ္အကုိင္ၾကီးၾကပ္ေရးဌာနခြဲ (SECD) မွ သေဘာ`္၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ၀န္ ေဆာင္မွဳကိစၥမ်ားေပးရာမွာ၄င္း ၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးရာမွာ၄င္း ၊ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိေနမွဳ စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကလည္း ျမန္မာသေဘာ`္၀န္ထမ္းအလုပ္အကုိင္ေစ်းကြက္ကုိ အၾကီးအက်ယ္ စိမ္ေခၚ ခ်ိန္းေျခာက္ေနလ်ွက္ ရွိပါတယ္။ ဒီလုိအခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာနဲ့ရုန္းကန္ေနရတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ့ သေဘာ`္၀န္ထမ္း ေလာကမွာ နုိင္ငံတကာသြား ပင္လယ္ကူးသေဘာ`္၀န္ထမ္း ဆုိင္ရာအလုပ္အကုိင္၀န္ေဆာင္မွဳေပးေနတဲ့ ကုပၼဏီမ်ား (Crew Manning Companies) က ပင္ရင္းနုိင္ငံျခားသေဘာ`္ကုပၼဏီမွ လူသစ္မသုံးလုိေသာေၾကာင့္ လူသစ္မတင္နုိင္တဲ့အခက္အခဲေၾကာင့္၄င္း ၊ မိမိတုိ့ကုပၼဏီမွာ အျမဲတမ္း၀န္ထမ္းအျဖစ္လုပ္လာခဲ့တဲ့ သေဘာ`္၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္သာအလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းက အတိအက် အကန့္ အသတ္ျဖင့္ရွိေနမွဳေၾကာင့္၄င္း ၊ အေၾကာင္းၾကီးငယ္မဟူ ပြဲျပီးမီးေသျဖစ္ေနျပီျဖစ္ေသာ ကုပၼဏီ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ား ၊ သေဘာ`္ သားမ်ားရဲ့ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကုိသာခန့္ထားလုိတဲ့ကုပၼဏီရဲ့ “မိသားစုကုပၼဏီ” မူ၀ါဒေၾကာင့္၄င္း ၊ ပင္ရင္းနုိင္ငံျခားသေဘာ`္ ကုပၼဏီမွ သေဘာ`္၀န္ထမ္း ဆုိင္ရာအလုပ္အကုိင္၀န္ေဆာင္မွဳေပးေနတဲ့ ကုပၼဏီမ်ားသုိ့ုိ ေပးခ်ရမည့္ ၀န္ေဆာင္ခကုိ အနည္းငယ္ သာ (သုိ့မဟုတ္) လုံ၀နီးပါး မေပးေခ်လုိၾကဘဲ သက္ဆုိင္ရာ သေဘာ`္၀န္ထမ္းအလုပ္အကုိင္ ၀န္ေဆာင္မွဳကုပၼဏီမ်ားကသာ ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္နဲ့သေဘာ`္၀န္ထမ္း ၏ ကြ်မ္းက်င္မွဳ အရည္အခ်င္းကုိ အကဲျဖတ္ ၊ စစ္ေဆးမွဳ ေတြမလုပ္ေတာ့ဘဲ ၀န္ေဆာင္ ခ တနင့္တပုိး (သူေဌးျဖစ္) ရယူ၍ သေဘာ`္ေပၚေစလြွတ္ေနၾကရျခင္းေၾကာင့္၄င္း ၊ စတဲ့အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခုမွ သေဘာ`္စ လုိက္ဘုိ့ ၾကိဳးစားအားထုပ္ေနၾကတဲ့ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ရရွိနုိင္မွဳ “ျငင္းပယ္ျခင္း” ကုိခံေနၾကရပါေတာ့ တယ္။ ျငင္းပယ္မွဳပုံစံအမ်ဳိးအမ်ဳိးရွိနုိင္ေပမဲ့
၁။ ပင္လယ္ျပင္လုပ္သက္ (Sea Service) ရွိသလား ။ ပင္လယ္ျပင္လုပ္သက္ရွိလွ်င္ေတာ့ ေလ်ွာက္လြွာ (Application) တင္ထား လုိ့ရပါတယ္။ လုိရင္ေခၚပါ့မယ္။ ပင္လယ္ျပင္လုပ္သက္မရွိ၊ “လူသစ္” ဆုိလွ်င္ေတာ့ “လက္မခံပါ” ဆုိေသာ လူသစ္ ၊ လက္မခံ လုိင္း ၂။ ဘယ္သူ့နဲ့သိလဲ ၊ ဘယ္သူ့အဆက္အသြယ္လဲ ဆုိေသာ အဆက္အသြယ္ လုိင္း ။
၃။ ရုိက္ေၾကး ၂၅ သိန္း ၊ သိန္း ၃၀ ရုိက္ရင္ စားပြဲထုိး (Mess Boy) လုပ္ရမည္ ဆုိေသာ ရုိက္ လုိင္း ။
၄။ လက္မွတ္အၾကီး (အရာရွိလက္မွတ္အတု) ကုိင္ ၊ အင္နဲ့လုပ္ ၊ (လုပ္တတ္တာမလုပ္တတ္တာ ၊ သေဘာ`္ၾကံ့ခုိင္မွဳရွိတာ မရွိတာ ၊ ကုိယ့္အတြက္ေဘးအနၱရယ္လုံျခံဳမွဳရွိတာ မရွိတာ ၊ လစာရတာ မရတာ မသိ။) ပုံး ၃၀ ေပး ဆုိေသာ အေမွာက္ လုိင္း ။ စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ့ရပါတယ္။ ဒီမွာတင္ ကြ်န္ေတာ္ဒီစာစုေလးကုိ ေရးျဖစ္ဖုိ့ အေတြးေပါင္းမ်ားစြာ ၀င္လာေတာ့တာဘဲဗ်ာ ။ 


ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ျငင္းပယ္မွဳ အခ်က္ေတြထဲက အမွတ္စဥ္ (၂)၊(၃)၊(၄) ေတြကေတာ့ ကာယကံရွင္ အလုပ္ရွာေနတဲ့သေဘာ`္၀န္ထမ္း ကုိယ္တုိင္နဲ့ သေဘာ`္၀န္ထမ္းအလုပ္အကုိင္၀န္ေဆာင္မွဳေပးတဲ့ ကုပၼဏီတုိ့ရဲ့ အခ်င္းခ်င္းသေဘာတူၾကလုိ့ စိတ္ဆနၵရွိတဲ့အတုိင္း လြတ္လပ္စြာ အေပး ၊ အယူ ၊ အခ်ိတ္အဆက္ေတြ ၊ လက္မွတ္အမွန္မဟုတ္တဲ့ အေမွာက္ေတြ ကုိ ဘာမွေ၀ဖန္တာ ၊ အျငင္းပြား တာ မလုပ္ခ်င္ေပမဲ့ အခ်က္ (၁) “လူသစ္လက္မခံပါ” ဆုိတာကုိေတာ့ နည္းနည္းေဆြးေနြးပါရေစ။ ကဲ… ကြ်န္ေတာ္ ေမးၾကည့္ မယ္ေနာ္။ ပင္လယ္ျပင္လုပ္သက္ (Sea Service) ရရွိျပီးလုိ့ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ့အၾကံဳရွိျပီးျဖစ္တဲ့ “လူေဟာင္း” ဆုိတာ “လူသစ္” ကျဖစ္လာရတာမဟုတ္လား ။ “အေဟာင္း” ျဖစ္ဖုိ့ “အသစ္” ကုိ ျဖတ္္ေက်ာ္လာရတယ္ ဆုိတာ ဘယ္လုိမွျငင္းလုိ့မရနုိင္တဲ့ သဘာ၀နိယာမပါ။ ယခုထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီျပီး အေတြ့အၾကံဳမ်ားစြာရွိျပီးျဖစ္တဲ့ ေရယာဥ္မွဴး (Master) ၊ အင္ဂ်င္နီယာမွဴး (Chief Engineer) တုိ့ေတြလဲ တခ်ိန္က “လူသစ္” ေတြပါ။ လူသစ္ဘ၀မွာ သက္ဆုိင္ရာကုပၼဏီမ်ားမွ ေကာင္းစြာ ပုံေလာင္းခံခဲ့ရလုိ့ ယေန့ ယခုအခ်ိန္မွာ အေတြ့အၾကံဳရွိ ၊ အရည္အခ်င္းမွီ လူေဟာင္းၾကီးမ်ား ဘ၀ကုိေရာက္ရွိလာခဲ့တာ ပါ။ လူသစ္လက္မခံပါ လုိ့ုိျငင္းပယ္ ေနမ့ဲအစား လူသစ္ေတြကုိ အသုံး၀င္လာေအာင္ ၊ အသုံးတည့္လာေအာင္ ၊ သေဘာ`္မွာ တကယ္အရည္အခ်င္းရွိသူေတြျဖစ္လာေအာင္ ၊ မိခင္ကုပၼဏီရင္းရဲ့ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ့ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒေတြနဲ့ ကုိက္ညီေအာင္ ၊ မိမိတုိ့ိအလုပ္အကုိင္၀န္ေဆာင္မွဳကုပၼဏီမ်ားမွာ ေနာင္အခါ အရည္အခ်င္းရွိသေဘာ`္၀န္ထမ္းမ်ား အဆင္သင့္ ရွိေနေအာင္ ၊ မိမိကုပၼဏီမူ၀ါဒမ်ားနဲ့ဲ့ကုိက္ညီေသာ သင့္ေတာ္ေသာ သေဘာ`္နွင့္ပါတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာသင္တန္း မ်ား (In-house Training and Upgrade) ေပးျပီး လူသစ္မ်ားကုိ မိမိတုိ့စိတ္ၾကိဳက္အေကာင္းဆုံးပုံေဖာ္ထားကာ အဲဒိထဲကမွ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲမ်ား ၊ လူေရြးခ်ယ္မွဳမ်ားျပဳလုပ္၍အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားကုိသေဘာ`္မ်ားေပၚသုိ့ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ရန္ေရြးခ်ယ္ ေစလြွတ္ပါက အားလုံးအတြက္ေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္ကုိရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္္။


  ဒီထက္ရွင္းေအာင္ဥပမာေပးရရင္ အိမ္မွာေန့စဥ္အသုံးျပဳေနတဲ့ ေက်ာက္ငရုတ္ဆုံဟာ အသစ္ဘ၀မွာ (ေက်ာက္မွဳံေတြထြက္တာေၾကာင့္) အသုံးျပဳလုိ့မေကာင္းေပမဲ့ ဆန္ေစ့မ်ား ၊ ကန္စြမ္းရြက္မ်ား စတဲ့ သင့္ေတာ္ေသာ ပစၥည္းေတြထဲ့ျပီး လုိအပ္သလုိ “က်င့္” ေပးျခင္းအားျဖင့္နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသုံးျပဳနုိင္ေသာ အေကာင္းဆုံးေက်ာက္ငရုတ္ဆုံျဖစ္လာရပါတယ္ ။ ဒီသေဘာမ်ဳိးပါဘဲ။ လူသစ္ေတြကုိ သင့္ေတာ္ေသာ သင္တန္းမ်ားေပးျပီး လုပ္ငန္းခြင္ထဲသုိ့ပုိ့ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ နုိင္ငံတကာသေဘာ`္သား ေစ်းကြက္မွာ အေကာင္းဆုံး ယွဥ္ျပိဳင္ကာ ပုိမုိဖန္တီးရယူနုိင္မွာပါ။ စီးပြားေရးတြက္ တြက္လ်ွင္လည္း နုိင္ငံတကာသြား ပင္လယ္ကူးသေဘာ`္၀န္ထမ္း ဆုိင္ရာအလုပ္အကုိင္၀န္ေဆာင္မွဳေပးေနတဲ့ ကုပၼဏီမ်ား (Crew Manning Companies) က လူသစ္မ်ားကုိ လုိအပ္သလုိျပဳျပင္ ပုံေဖာ္ေပးေသာ အရည္အခ်င္းျမင္ွ့တင္မွဳ သင္တန္းမ်ား (Upgrade) ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သက္ဆုိင္ရာကုပၼဏီအတြက္မည္သုိ့မ်ွ အရွဴံးမရွိနုိင္ပါ။ အရွဴံးမရွိနုိင္သည့္အျပင္ သေဘာ`္၀န္ထမ္းမ်ားအရည္အေသြး ျမင့္တတ္ လာမွဳ ၊ လုပ္ငန္းခြင္ကြ်မ္းက်င္ပုိင္နုိင္လာမွဳ ၊ လုပ္ငန္းခြင္နွင့္ပါတ္သက္၍အမိန့္နာခံတတ္လာမွဳ ၊ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ အရာရွိမ်ားအျဖစ္ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ မိမိကုပၼဏီတြင္ ျပန္လည္အသုံးျပဳ ခန့္ထားလာနုိင္မွဳ ၊ ပုဂၢလိက ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး (Personality) ေကာင္းမြန္သူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ခန့္ထားလာနုိင္မွဳ စသည့္အားသာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပင္ရင္းနုိင္ငံျခား သေဘာၤ ကုပၼဏီမ်ား၏ေလးစား ခန့္ျငားမွဳကုိမလြဲမေသြရရွိနုိင္ျပီး အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ပုိမုိ ဖန္တီး ရရွိနုိင္ေသာေရရွည္ အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အက်ဳိး အျမတ္ကုိေတာင္ရရွိနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရေၾကာင္းပုိ့ေဆာင္ေရးညြွန္ၾကားမွဳဦးစီးဌာန ၊ သေဘာ`္သားအလုပ္အကုိင္ၾကီးၾကပ္ေရးဌာနခြဲ (SECD) အေနနဲ့လည္း ပုိ့ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေနရေသာဌာနျဖစ္သည္နွင့္အညီ သေဘာ`္၀န္ထမ္း မ်ားကုိ မ်က္စိမိွတ္ ၊ နားပိတ္ျပီး ပစ္ပယ္မထားသင့္ဘဲ နုိင္ငံတကာ သေဘာ`္သားအလုပ္အကုိင္ေစ်းကြက္မွာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားပုိမုိရရွိနုိင္ေအာင္ ထိေရာက္စြာ ပုိမုိဆြဲေဆာင္နုိင္ရန္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သုံးဘုိ့ လုိပါတယ္။ ရရွိလာမဲ့ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ေဖာ္ျပျပီး သေဘာ`္၀န္ထမ္းမ်ားရဲ့ကုိယ္ပုိင္အရည္အေသြးအလုိက္ ေရြးခ်ယ္ခံနုိင္ခြင့္မ်ားလည္းရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးနုိင္လွ်င္ အလုပ္လက္ မဲ့နဳန္းျမင့္မားလ်ွက္ရွိတဲ့ က်ြန္ေတာ္တုိ့အမိနုိိင္ငံေတာ္အတြက္လည္းတဖက္တလမ္းမွ အထုိက္အေလွ်ာက္ေျဖရွင္းျပီး ျဖစ္ပါမည့္ အေၾကာင္း ေမတၱာျဖင့္တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

ေရးသားသူ - ညီညီေထြး (အင္ဂ်င္နီယာမွဴး)

0 comments:

Post a Comment