Monday, March 18, 2013

Codes of Safe Working Practices - by MCA -UK


UK ရဲ့ Maritime and Coastguard Agency (MCA) ကထုတ္ေဝတဲ့
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္ပါ...
သေဘၤာေပၚမွာအလုပ္လုပ္ရာတြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို ့
အေကာင္းဆံုးစာအုပ္ေတြထဲက တစ္အုပ္ျဖစ္ပါတယ္...

စာအုပ္ကိုေဒါင္းဖို ့ဒီကိုႏွိပ္ပါ...

0 comments:

Post a Comment