Sunday, July 1, 2012

ေစာင္းကေလးတီးတဲ႔ ေမာင္ရွင္

အင္းစိန္ GTI ကဆင္းၿပီး၊ သိမ္ၿဖဴသေဘ္ာကၽင္းမွာ လုပ္သက္ယူကာ၊ သေဘ္ာသားေလး (၁၀) နွစ္ေကၽာ္၊ မၿဖစ္စေလာက္လုပ္ဖူးေတာ႔ သေဘ္ာသားပံုၿပင္ေလးေတြ၊ မေတာက္တေခါက္ေၿပာတတ္လာပါတယ္။ အခုပံုၿပင္ကေတာ႔ ၿမန္မာအင္ဂၽင္နီယာဖိုရမ္ရဲ႕ ေရေႀကာင္းသိပၸံ (ကုန္သြယ္ေရေႀကာင္းေကာလိပ္) ေခါင္းစဥ္ေအာက္ မွာ၊ ေၿပာၿဖစ္ခဲ႔တာေလး ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီပံုၿပင္ကို၊ လူသစ္တေယာက္၊ သေဘ္ာတက္လာၿပီး၊ ေပၽာ႔တီးေပၽာ႔ဖတ္နဲ႔၊ အလုပ္လုပ္တာအထာမကၽရင္၊ ေၿပာေလ႔ ႐ိွပါတယ္။

တခါက႐ြာတ႐ြာမွာ၊ လက္ေႀကာတင္းတင္းအလုပ္မလုပ္ပဲ၊ ေစာင္းေလး တတင္တင္တီးေနတဲ႔ ' ေမာင္႐ွင္' ဆိုတဲ႕ လူတေယာက္႐ိွသတဲ႔။ တေန႔ ႐ြာနားက၊ စက္႐ံုမွာကုန္တင္ဖို႔ သေဘ္ာတစီးကပ္လာပါသတဲ႔။ go shore ဆင္းလာတဲ႔ သေဘ္ာသားေတြနဲ႔ ဘီယာဆိုင္မွာခင္ၿပီး၊  ေမာင္ရွင္တေယာက္၊ မာဘိုရိုေတြေတာင္းေသာက္၊ ဘီယာကပ္ေသာက္၊ 'ဟိုဟို၊ ဒီဒီ' လိုက္ပို႔ရင္း၊ သေဘ္ာသား လုပ္ပါရေစလို႔ ခြင္႔တာင္းသတဲ႔။ 'ဟိုဟို၊ ဒီဒီ' ဆိုတာက၊ 'အစိမ္း' လဲလို႔ ရမယ္႔ေနရာတို႔၊ IDD ဖုန္း call ေခါါလို႔ရမယ္႔ေနရာ တို႔ကိုေၿပာတာပါ။

သေဘ္ာသူႀကီး ကလည္း၊ လူလိုေနတာနဲ႔ ေမာင္႐ွင္႔ CDC ေတြ၊ 4 Tickets ေတြကိုမစစ္၊ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ agent ကိုလည္း၊ အေႀကာင္းမႀကားပဲ မူးမူးနဲ႔ ေခါါတင္လိုက္ေရာတဲ႔။ ဒါနဲ႔ သေဘ္ာက ထြက္လာ၊ ပင္လယ္ထဲလည္းေရာက္ေရာ၊ သေဘ္ာသားေတြက တာဝန္ကၽရာ ဂၽဴတီေတြ ထမ္းေဆာင္ရတဲ႔အခါ၊ 'ေမာင္႐ွင္' ကေတာ႔၊ ေစာင္းေလး တတင္တင္တီးၿပီး၊ ၿငိမ္႔ေနပါသတဲ႔။

ထမင္းေကၽြးေတာ႔လည္း ႐ိုး႐ိုးထမင္းကို၊ သႀကားနဲ႔နယ္ကာ၊ ဆီေႀကာ္မုန္႔ေတြနဲ႔မွ၊ စားခၽင္ပါတယ္ဆိုၿပီး 'ခၽက္ႀကီး' ကို ဂၽီတိုက္ၿပန္ပါသတဲ႔။ နကိုကမွ လက္ေႀကာမတင္းတဲ႔ ေမာင္႐ွင္ဟာ၊ ကုန္းပတ္ေဆး၊ သံေခၽးေခါက္ခိုင္းရင္လည္း၊ ေသေသခၽာခၽာမလုပ္၊ ႀကိဳးခၽည္၊ ႀကိဳးၿဖဳတ္ seamanship အလုပ္ကိုလည္း ကပၽက္ကေခၽာ္လုပ္ေလေတာ႔၊ 'ဘိုဆင္' က 'ကုန္းခၽဳပ္' ကို တိုင္ပါေလေရာ၊ 'ကုန္းခၽဳပ္' ကလည္း၊ 'သူႀကီး' မူးမူးနဲ႔ေခါါတင္လာသူမို႔ အလုပ္မၿဖဳတ္ပဲ၊ 'စက္ခၽဳပ္' နဲ႔ညိွကာ၊ 'စက္ (၂)' နဲ႕ 'ဓါတ္ႀကိဳး' တို႔ကို၊ ဝီစကီတလံုးစီ လက္ေဆာင္ေပးၿပီး၊ စက္ခန္းထဲ၊ လိုရာသံုးဖို႔၊ ေၿပာင္းဆင္းေစပါတယ္။

စက္ (၂) နဲ႔ ဓါတ္ႀကိဳးက စက္ခန္းအုပ္ခၽဳပ္ေရးမွဳး 'ၿဖဳတ္တတ္ႀကီး' (Fitter) လက္ထဲအပ္လိုက္တဲ႔အခါ၊ စက္ေတြက ပူကလည္းပူ၊ နားကလည္းဆူနဲ႔ ေမာင္႐ွင္ ဒုကၡေရာက္ပါေလေရာ။  ဒီႀကားထဲ ၿဖဳတ္တတ္ႀကီးက သူ႔ကို ကၽေတာ႔ ဝီစကီေခါါ မတိုက္ဘူးဆိုၿပီး၊ ပညာေပးတဲ႔အေနနဲ႔ ေမာင္႐ွင္႔ကို boiler နားမွာတေနကုန္ သံေခၽးေခါက္ခိုင္းသတဲ႔။

ေမာင္႐ွင္ လည္းစိတ္ဓါတ္ေတြကၽကာ သူႀကီး ကိုတိုင္ရင္း၊ အိမ္ၿပန္ပါရေစလို႔၊ ငိုယိုေတာင္းပန္တဲ႔အခါ၊ သူႀကီကလည္း သနားတတ္ေတာ႔ ၿပန္ပို႔ေပးမယ္လို႔ ကတိေပးသတဲ႔။ ဒါေပမယ္႔ 'အနိွပ္သယ္ႀကီး' က၊ အဲဒီ ရြာနားသေဘ္ာၿပန္ကပ္ရင္၊ port clearance လုပ္ရမွာရယ္၊ custom တို႔ immigration တို႔ကို၊ အေႀကာင္းႀကားရင္၊ မာဘို႐ို စီးကရက္ေတြ၊ ေဂၽာ္နီဝါကားဝီစကီေတြ ထပ္ေပးရမွာရယ္ကို၊ တြက္ၿပၿပီး၊ 'ကုန္း (၂)'  နဲ႔ beer ေသာက္ရင္းညိွကာ ကၽြန္းတကၽြန္းနားကပ္ေမာင္းၿပီး၊ ခၽေပးဖို႔ သူႀကီးကို၊ အႀကံေပးသတဲ႔။

ဒီလိုနဲ႔ 'ကုန္း (၂)' က course ကိုေၿပာင္း၊ စက္ခန္းနဲ႔ညွိကာ၊ ညေန ေနဝင္ရီတေရာမွာ၊ အနီးဆံုးက မိုင္းညို႕ညိဳ႕နဲ႔ ကၽြန္းႀကီးတကၽြန္းနား ကပ္ေပးသတဲ႔၊ ဒါေပမယ္႔ စက္ခန္းကေမာင္ေတြက၊ main engine RPM ကိုေလၽွာ႔ကာ၊ FO ကေန DO ေၿပာင္းေမာင္းရလို႔ အလုပ္ပိုတယ္၊ ဆိုၿပီးသိပ္မႀကည္ႀကဘူးဆိုပဲ။ ဓါတ္ႀကိဳး ကဆို၊ ညေန ဝီစကီေသာက္ေနတဲ႔အခၽိန္၊ စက္ခန္းထဲ maneuvering stand by duty ဆင္းရလို႔၊ မူးမူးနဲ႔ စက္ (၂) ကိုရစ္သတဲ႔။ home port ေရာက္လို႔  'လူပၽံေတာ္ဆူပရီ'၊ လာရင္၊ storeway တင္ ပါတယ္လို႔ တိုင္မယ္ဆိုၿပီးေတာင္ၿခိမ္းေၿခာက္ေသးတယ္ဆိုပဲ။ လူပၽံေတာ္ဆူပရီနဲ႕ ဓါတ္ႀကိဳးက တစ္ေကၽာင္းတည္းဆင္း သူငယ္ခၽင္းေတြဆိုလား..အထက္ေအာက္ senior နဲ႔ junior ဆိုလား၊ အင္းစိန္ GTI လိုေကၽာင္းမၽိဳးမွာ အတူတူတက္ခဲ႔တယ္ဆိုပဲ။

ညေန ေနဝင္ရီတေရာမွာ ကၽြန္းနားကပ္ေမာင္းေပးမယ္။ 'ကုန္း (၃)' ဆီက life jacket ေတာင္းဝတ္၊ life bouy တခုပါယူသြား၊ ေရကူးၿပီး၊ ကမ္းေပါါတက္လို႔ ေမာင္႐ွင္႔ကို အႀကံေပးႀကသတဲ႔။ ေမာင္႐ွင္ ကလည္း ေခသူမွ မဟုတ္တာဆိုတဲ႔ အထာနဲ႔ OK, Thank you very big လို႔၊ မေတာက္တေခါက္ သေဘ္ာသားစကားနဲ႔ ေၿပာေသးပါသတဲ႔။ ဒီလိုနဲ႔ ေမာင္ရွင္ဟာ life jacket ေလးစြတ္၊ life buoy ေလး ပုခံုးမွာလြယ္လုိ႔၊ ေစာင္းကေလး ပိုက္ကာ၊ gan way ကတဆင္႔ ဆင္းသြားပါေလေရာ။ ေရထဲေရာက္ေတာ႔ life buoy ထဲမွာ၊ ပက္လက္ကေလး ထိုင္၊ ေစာင္းေလး ပိုက္ကာေၿခေထာက္နဲ႔ ယက္ကာ ကူးပါသတဲ႔။ ေမာင္ရွင္ ခပ္လွမ္းလွမ္းေရာက္ေတာ႔၊ ကုန္းခၽဳပ္က dead slow ahead ကေန half ahead ေပးကာသေဘ္ာကိုထြက္ခိုင္းပါေရာ။

ခဏေလာက္ေနေတာ႔ စက္ (၂) က၊ ဓါတ္ႀကိဳး engine control room ထဲမွာထိုင္ရစ္ေနတာကို၊ မခံနိဳင္ေတာ႔တာနဲ႔၊ ကုန္းခၽဳပ္ကို၊ full speed away ၿမန္ၿမန္ေပးဖို႔၊ bridge ကို phone ဆက္သတဲ႔။ စက္ (၂) နဲ႔ ကုန္းခၽဳပ္ ကေသာက္ေဖာ္ေသာက္ဖက္ ဆိုေတာ႔၊ OK ဆိုၿပီး၊ ေရခဲေခၽာင္း ေရာင္းလိုက္တယ္ဆိုပဲ။

အဲဒီမွာ propeller ႀကီးက၊ တဝုန္းဝုန္းထလည္၊ လိွဳင္းေတြထကုန္ၿပီး၊ မနီးမေဝးက ေမာင္ရွင္ကို၊ လိွဳင္းက ပုတ္ေတာ႔ life buoy ေပါါကၿပဳတ္ကၽတာေပါ႔။ ဒါေပမယ္႔ life jacket ဝတ္ထားေတာ႔ ေရ ကေတာ႔မနစ္ဘူး။ ခက္တာက ေစာင္း ႀကီးကိုလဲပိုက္ထား၊ လိွဳင္းေတြကလည္းတဝုန္းဝုန္းနဲ႔ နကိုကတည္းကမွ၊ ပင္ပင္ ပန္းပန္းမလုပ္ခဲ႔ ဘူးေတာ႔၊ ေရမြန္းတာေပါ႕၊ ေႀကာက္လန္႔ၿပီး၊ လက္တဘက္နဲ႔ ေစာင္းႀကီးကိုပိုက္၊ ကၽန္ လက္တဘက္နဲ႔ ဆြဲမိဆဲြရာ ေလၽွာက္ဆဲြတာ၊ life jacket ႀကိဳးေတြကိုၿဖည္သလိုၿဖစ္ကုန္ၿပီး၊ life jacket လည္း၊ ကၽြတ္ထြက္ပါေလေရာ။ နကိုထဲကမွ CDC မ႐ိွ၊ 4 Ticket လက္မွတ္လဲမ႐ိွေတာ႔ survival techniques ေတြ ကို၊ ေမာင္႐ွင္ ဘယ္သိပါ႔မလည္း။ ဒီေတာ႔ ေရနစ္ကာ ေမာင္႐ွင္ေသပါေလေရာ။

မနက္မိုးလင္းေတာ႔ မိုင္းညို႕ညိဳ႕နဲ႔ ကၽြန္းႀကီး ကမ္းစပ္မွာ၊ ေမာင္္႐ွင္႔ dead body က  ေစာင္း ႀကီးပိုက္လို႔ သြားတင္သတဲ႔။ အဲဒီကၽြန္းႀကီးက မိန္းမမၽားတယ္ဆိုပဲ။ ေယာက္ၽားေတြက သေဘ္ာလိုက္ လို႔ေလ။ ကၽြန္းႀကီးေပါါမွ၊ မိန္းမေတြက ေအာ္...ငါတို႕ေယာက္ၽားေတြလိုသေဘ္ာသားတေယာက္၊ သေဘ္ာေပါါက ၿပဳတ္ကၽလာတယ္၊ ကၽန္ခဲ႔တဲ႔ next of kin က P & I Club ကိုေလၽာ္ေႀကးေတာင္းရင္၊ သက္ေသၿပလို႔ ရေအာင္ဆိုၿပီး၊ ဆားသိပ္၊ စင္ကေလးေဆာက္ကာ တင္ထားပါေလေရာ။ သေဘ္ာသား မိန္းမေတြဆိုေတာ႔၊ ပိုက္ဆံရမယ္႔ ဥပေဒေတြကို နားလည္တာေပါ႔ေလ။

ဒီလိုနဲ႔ ဘယ္သူကမွလည္း claim မလုပ္၊ အခၽိန္ႀကာလာေတာ႔ စင္ကေလးပဲကၽန္၊ နွစ္ေပါင္းမၽားစြာ ႀကာလာတဲ႔ အခါ၊ ေမာင္႐ွင္႔ ကို နတ္လိုလိုဘာလိုလိုယူဆကုန္ႀကၿပီး၊ ကုိးကြယ္ကုန္ကၽတာ အခုထိဆိုပဲ။ လက္ေကၽာ မတင္းတဲ႔ ေမာင္႐ွင္တေယာက္၊ သေဘ္ာေပါါေစင္းပိုက္ၿပီးတက္ကာ၊ လူေတြကို ဒုကၡေပးခဲ႔တာလို႔ သေဘ္ာသား လက္ေဟာင္းႀကီးေတြကေၿပာတာပဲေလ။

2 comments:

I thought Mg Shin was a steward.

rosacea doctor Browns Summit

Also visit my page :: rosaceago.com

Post a Comment