Friday, July 27, 2012

ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ႕ ကူဗလုိင္ခန္ ရဲ႕ ေရတပ္မဟာ။

ခန္းနားၾကီးက်ယ္ေသာေလၿပင္းမုန္တုိင္းၾကီး (သုိ႕) Kamikaze ၾကီးလုိ႕ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးေတြ တင္စား ေခၚဆုိတဲ႕

တုိင္ဖုန္း ၾကီးေတြ ကုိ Divine Wind ဆုိၿပီး သူတုိ႕ ဘာလုိ႕ ပူေဇာ္ကုိးကြယ္ ယုံၾကည္ ၾကရသလဲ ဆုိတာ ကုိ သိခ်င္ရင္ေတာ႕

သူတုိ႕ ရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းေတြ ကုိေလ႕လာဘုိ႕ လုိပါတယ္။ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ႕ ကူဗလုိင္ခန္ ရဲ႕ ေရတပ္မဟာ။

-------------------------------------------------------World War I ႏွင္႕ II အပါ၀င္ ..ရာဇ၀င္ အဆက္ဆက္မွာ ယေန႕ အထိ ဘယ္သူမွ ထပ္မံ မၿပဳနုိင္တဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ခု ကုိ

၁၃ ရာစု တုန္း က တန္ခုိး အလြန္ ထြား ဘုန္းၾကီးခဲ႕တဲ႕ မြန္ဂုိ ဘုရင္ မင္းၿမတ္ ကူဗလုိင္ခန္က ေရးသားခဲ႕ဘူးေလသည္။အခ်ိန္က ၁၂၇၄ ႏွင္႕ ၁၂၈၁ ၾကား ကာလ တုန္းကၿဖစ္ပါသည္။အာဏာရွင္ ကူဗလုိင္ခန္ ဘုရင္ မင္းၿမတ္ ပုိင္ဆုိင္ေသာေရတပ္ သေဘၤာ ၄၄၀၀ ၊စစ္သည္ အင္အား ၁၄၂၀၀၀ ရွိတဲ႕ ေရတပ္မဟာ ၾကီးအတြက္

တစ္ခ်က္ လႊတ္အမိန္႕ေတာ္ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိ တစ္ခုတည္းသာၿဖစ္သည္႕ အမိန္႕ မွာ ကားလက္၀ယ္သိမ္းပုိက္ၿပီးေသာ တရုတ္ ႏွင္႕ ကုိရီးယား ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ အေၿခၿပဳေၿခကုပ္ယူ ကာ ပင္လယ္ၿပင္္ ေရလက္ၾကား

(ယခု Korean Strait) ကုိၿဖတ္သန္း ၿပီး အာခံဖီဆန္ေသာ ဂ်ပန္နုိင္ငံ ကုိ အၿပီးသတ္ သိမ္းပုိက္ ေခ်မွုန္း အနုိင္ယူရန္ပင္ၿဖစ္သည္။၁၂၆၈ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ၿပည္ေၿမာက္ပုိင္းႏွင္႕ ကုိရီးယားက်ြန္းစြယ္တုိ႕ အား သိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္တုိ႕ အား ၀ပ္တြားခယ အမွဴေတာ္ ထမ္းရန္

ရာဇသံအား ဂ်ပန္တုိ႕ က မသိက်ဳိးက်ြန္ၿပဳ ကာ ဖီဆံ ခဲ႕ေလသည္။ထုိ႕ေၾကာင္႕ ဂ်ပန္က်ြန္းအား တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအား စနစ္တစ္က် ခ်မွတ္ကာ..ဂ်ြမ္းစစ္သည္ ၊ ေလးစစ္သည္၊ ၿမင္းစစ္သည္တုိ႕ သည္

ဒီတစ္ခါ ေတာ႕ အဏ၀ါေရၿပင္က်ယ္ ကုိပါလႊမ္းမုိးဖုိ႕ ၿပင္ဆင္ ခဲ႕ရာ........၁၂၇၄ ခု ႏွစ္ ရဲ႕ ေန႕စြဲ တစ္ခု မွာ သေဘၤာ အစင္း ၉၀၀၊ စစ္မဟာအင္အား ၄၀၀၀၀ မြန္ဂုိ၊ တရုတ္၊ ကုိရီးယားတပ္ေပါင္းစုတုိ႕ ပါ၀င္ေသာ

အလြန္ အင္အားၾကီးမားေသာ ကူဗလုိင္ကခန္ ေရတပ္မဟာက ဂ်ပန္ က်ဴရွဴး က်ြန္း အနီး ဟာကာတာကမ္းေၿခ ကုိ ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ တုိက္ခုိက္ေလသည္။ကမ္းေၿခ စစ္ဦး တြင္ အငုိက္ဖမ္း လက္ဦး မွု အသာ ၿဖင္႕ အလြယ္တစ္ကူ သိမ္းပုိက္နုိင္ၿခင္းေၾကာင္႕ ေဒသခံဂ်ပန္တုိ႕ ေနာက္ဆုတ္ရေလေတာ႕သည္။

ထုိည ကမ္းေၿခတြင္ အေၿခ ခ် ေအာင္ပြဲခံ၊ ေရွ႕ဆက္ ခ်ီ ရန္ ၿပင္ဆင္ေနေသာ တပ္မဟာသည္ ပထမ ည ဦး မွာ ပင္ ..

မထင္မွတ္ေသာ ေလမုန္တုိင္းၾကီးေပၚေပါက္လာၿပီး ၀င္ေရာက္ တုိက္ခတ္ၿခင္းကုိ ခံရေလေတာ႕ ၏။ေလၿပင္းတုိ႕ တစ္ဆတစ္ဆ ၾကမ္းတမ္းလာၿခင္းေၾကာင္႕ဗ်ဴ ဟာေသနာပတိတုိ႕က အလ်င္အၿမန္ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်ကာ

ေက်ာက္ခ်ထားေသာ စစ္ေရယဥ္တုိ႕ ကုိ ေက်ာက္ႏွဳတ္ စြန္႕ခြာခုိင္းရေလေတာ႕သည္။ 

Divine Wind ေခၚ Kamikaze ၾကီး ၏ တုံ႕ၿပန္တုိက္ခုိက္ မွုကားေၾကာက္ခမန္းလိလိ ေပ ၊သေဘၤာ အစီး ၂၀၀ နစ္ၿမုပ္ ပ်က္ဆီးကာ

စစ္သည္ ၁၃၅၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးၿပီး တပ္မဟာလဲ ဖရုိဖရဲ လဲၿပဳိ ဆုပ္ခြာခဲ႕ရေတာ႕သည္။မေမွ်ာ္လင္႕ေသာအရွဳံး သည္ ကူဗလုိင္ခန္ဘုရင္ အားလြန္စြာ မခံမရပ္နုိင္ၿဖစ္ေစၿပီး နုိင္လုိစိတ္ကုိ ပုိၿပင္းၿပေစခဲ႕ရာ ၇ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႕

ၿပန္လည္ စစ္ၿပင္ဆင္ မွဳမ်ားၿပဳ လုပ္ ၿပီးသကာလ ၁၂၈၁ ေဆာင္း အကုန္ေႏြ ဦး အကူးတြင္ သေဘၤာ ၄၄၀၀ စစ္သည္အင္အား

၁၄၂၀၀၀ တုိ႕ ၿဖင္႕ ဂ်ပန္ တုိ႕ ကုိ ဒုတိယအၾကိမ္ သဲသဲမဲမဲ တုိက္ခုိက္ရန္ ထြက္ လာခဲ႕ေလေတာ႕သည္။သုိ႕ေသာ္ ဂ်ပန္တုိ႕ကလည္း အညံ႕မခံ ၇ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္းမွာသူတုိ႕ သည္ ဟာကာတာကမ္းေၿခတစ္ေလွ်ာက္ အံၾသ

စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ခံတပ္ တံတုိင္းၾကီးမ်ားကုိ အခ်ိန္တုိအတြင္း ၾကုိးစားတည္ေဆာက္ ၿပင္ဆင္ထားနုိင္ခဲ႕ေလသည္။

တံတုိင္းၾကီးတုိ႕သည္ ၈ ေပေက်ာ္ၿမင္႕ ကာ ၁၀ မုိင္ ေက်ာ္ ရွည္လ်ားေလသည္။မြန္ဂုိတပ္တုိ႕ ရန္သူကုိ အထင္ေသးမိေလၿပီ၊ ကမ္းတက္စစ္တပ္ ႏွင္႕ ေဒသခံ ဂ်ပန္တုိ႕ ၏ စစ္ပြဲကားေၾကာက္ခမန္းလိလိ

လက္ရည္တူညီ ကာ အက်ဆုံးမ်ားစြာႏွင္႕ ႏွစ္ဦး ၂ဖက္ အသာစီးမရပဲ တုိက္ေနခဲ႕ရာ ..ကူဗလုိင္ခံ စစ္တပ္ ဗ်ဴဟာေၿပာင္းကာ

အဓိကၾကေသာ က်ဴရွဴး အလယ္ပုိင္းကုိ ေၿပာင္းတုိက္ရန္ ထြက္လာခဲ႕ရာ

အင္အားၾကီး ေသာ တရုတ္ၿပည္မွ ေနာက္က် ေရာက္လာေသာ ကူဗလုိင္ခံ၏ စစ္ကူေရေၾကာင္း တပ္မဟာႏွင္႕

ႏွစ္လ ခန္႕ အၾကာတြင္ ပူးေပါင္းမိေလေတာ႕သည္။ထုိ႕ေနာက္ တာကာရွိမာ ႏွင္႕ က်ဴရွဴး အထင္ကရေနရာမ်ားသုိ႕ က်ဴးေက်ာ္စစ္စတင္ၿပန္ေလသည္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဂ်ပန္ၿပည္႕ရွင္ အင္ပါယာ ႏွင္႕တစ္ကြ မွဴးမတ္ ေသနာပတိတုိ႕ကလည္း အစဥ္လာမပ်က္

Shinto ဘုရားေက်ာင္း ႏွင္႕ နုိင္ငံ အႏွံၿပားမွာ ပင္လယ္ေစာင္႕ နတ္ဘုရားတုိ႕ အား ပူေဇာ္တုိင္တည္ ၿပီး မိမိတုိ႕ နုိင္ငံအား

ကာကြယ္ေစာင္႕ေရွာက္ရန္ ေတာင္းဆုၿပဳပြဲမ်ားကုိက်င္းပခဲ႕ၾကေလသည္။သူတုိ႕ ၏ က်မ္းသစၥာ ၀တ္ၿပဳပြဲ ေအာင္ၿမင္ခဲ႕သည္႕ပမာေပ ၁၂၈၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ တြင္ Divine Wind ေခၚ တုိင္ဖုန္း မုန္တုိင္းၾကီး

တာကာရွွီမား အနီးတစ္၀ုိက္ကုိ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ေလေတာ႕သည္။

အရင္းစစ္ေသာ္ မြန္ဂုိ တပ္ သေဘၤာ အားလုံးနီးပါး အစင္း၄၀၀၀ ေက်ာ္ နစ္ၿမုပ္သြားၿပီး စစ္သည္ သိန္းေက်ာ္ေသဆုံး ခဲ႕ရၿပီး

ကမ္းေၿခ အေရာက္လြတ္ေၿမာက္လာသူမ်ားမွာလဲ ဂ်ပန္တုိ႕ ၏ အသင္႕ေစာင္႕စားသတ္ၿဖတ္ခံလုိက္ရေလေတာ႕သည္။မြန္ဂုိဘုရင္ ကူဗလုိင္ခံ စစ္ၾကုိးခဲ႕ေလသည္ ဆုံးရွဳံးသြားေလၿပီ က်ဆုံး ခဲ႕ေလသည္။ ထုိေနာက္တြင္ မည္သုိ႕ေသာအခ်ိန္မွာတစ္ဖန္

ၿပန္လည္ စစ္မဆင္နုိင္ေတာ႕ ဘဲ ကြယ္လြန္ေသဆုံးသြားကာ မြန္ဂုိ အင္ပါယာ လဲ တစ္ခန္း ရပ္ခဲ႕ပါေတာ႕သည္။ယေန႕ တုိင္ စစ္ၿဖင္႕ ရာထုိေဒသ ေရေအာက္ ကမ္းေၿခ မ်ားတြင္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားမၾကာခဏ ရွာေဖြ ေနၾကဆဲပင္ ၿဖစ္ပါသည္။(ၿပီးခဲ႕တဲ႕ ဇူလုိင္ ၁၇၊၁၈ ရက္ေန႕ ေတြက က်ေနာ္ တုိ႕ သေဘၤာ တရုတ္ၿပည္ Qingdao ၿမုိ႕မွ ကုိရီးယား Busan ကုိ ၿဖတ္ေနတုန္းမွာ

Typhoon KHUNAN နဲ႕ ပက္ပင္းတုိး အလူးလိမ္႕ ခံ ခဲ႕ ရတဲ႕နာရီေတြ မွာ က်ေနာ္ ဒီ Article ေလးကုိသတိရသြားလုိ႕ ေရးၿဖစ္ေအာင္ေရးလုိက္ပါတယ္ဗ်ာ။)ရာစု။REF: National Geographic November 1982. Kamikaze ! Divine wind saves Japan

0 comments:

Post a Comment