Thursday, September 20, 2012

၂/၂၀၁၂ ဒုတိယအရာရွိ (ႏိုင္ငံၿခားသြား) စာေမးပြဲ လ်ာထားမႈအစီအစဥ္

၂/၂၀၁၂ ဒုတိယအရာရွိ (ႏိုင္ငံၿခားသြား) စာေမးပြဲ လ်ာထားမႈအစီအစဥ္

စဥ္ စာေမးပြဲကာလ အစီအစဥ္
၁။ ၁၇-၉-၂၀၁၂ (တနလၤာေန႕)မွ
၂၈-၉-၂၀၁၂ (ေသာၾကာေန႕)ထိ စာေမးပြဲဝင္ခြင့္လက္ခံၿခင္း

၂။ ၃-၁၀-၂၀၁၂ (ဗုဒၶဟူးေန႕) စာေမးပြဲ ေၿဖခြင့္ကဒ္ထုတ္ေပးၿခင္း

၃။ ၄-၁၀-၂၀၁၂ (ၾကာသပေတးေန႕)
၅-၁၀-၂၀၁၂ (ေသာၾကာေန႕)ထိ အခ်က္ၿပေရးေၿဖ စစ္ေဆးၿခင္း


၄။ ၈-၁၀-၂၀၁၂ (တနလၤာေန႕) မွ
၁၂-၁၀-၂၀၁၂ (ေသာၾကာေန႕)ထိ ေရးေၿဖစစ္ေဆးၿခင္း

၅။ ၂၂-၁၀-၂၀၁၂ (တနလၤာေန႕) မွ
၂၆-၁၀-၂၀၁၂ (ေသာၾကာေန႕)ထိ ေရးေၿဖစစ္ေဆးၿခင္း

၆။ ၂၉-၁၀-၂၀၁၂ (တနလၤာေန႕) မွ
၂-၁၁-၂၀၁၂ (ေသာၾကာေန႕)ထိ အခ်က္ၿပႏႈတ္ေၿဖစစ္ေဆးၿခင္း

၇။ ၅-၁၁-၂၀၁၂ (တနလၤာေန႕) မွ
၁၄-၁၁-၂၀၁၂ (ေသာၾကာေန႕)ထိ ႏႈတ္ေၿဖစစ္ေဆးၿခင္း


0 comments:

Post a Comment