Thursday, September 20, 2012

၁/၂၀၁၃ ဒုတိယအရာရွိ (ႏိုင္ငံၿခားသြား) စာေမးပြဲ လ်ာထားမႈအစီအစဥ္


 ၁/၂၀၁၃ ဒုတိယအရာရွိ (ႏိုင္ငံၿခားသြား) စာေမးပြဲ လ်ာထားမႈအစီအစဥ္

စဥ္ စာေမးပြဲကာလ အစီအစဥ္
၁။ ၂၈-၁-၂၀၁၃ (တနလၤာေန႕) မွ
၈-၂-၂၀၁၃ (ေသာၾကာေန႕)ထိ စာေမးပြဲဝင္ခြင့္လက္ခံၿခင္း

၂။ ၁၃-၂-၂၀၁၃ (ဗုဒၶဟူးေန႕) စာေမးပြဲ ေၿဖခြင့္ကဒ္ထုတ္ေပးၿခင္း

၃။ ၁၅-၂-၂၀၁၃ (ေသာၾကာေန႕) အခ်က္ၿပေရးေၿဖ စစ္ေဆးၿခင္း

၄။ ၁၈-၂-၂၀၁၃ (တနလၤာေန႕) မွ
၂၂-၂-၂၀၁၃ (ေသာၾကာေန႕) ထိ ေရးေၿဖစစ္ေဆးၿခင္း

၅။ ၂၅-၂-၂၀၁၃ (တနလၤာေန႕)မွ
၂၈-၂-၂၀၁၃ (ၾကာသပေတးေန႕)ထိ အခ်က္ၿပႏႈတ္ေၿဖစစ္ေဆးၿခင္း

၆။ ၄-၃-၂၀၁၃ (တနလၤာေန႕) မွ
၈-၄-၂၀၁၃ (တနလၤာေန႕) ထိ ႏႈတ္ေၿဖစစ္ေဆးၿခင္း

0 comments:

Post a Comment