Thursday, September 20, 2012

၁/၂၀၁၃ ေရယာဥ္မွဴး (ႏိုင္ငံၿခားသြား) (အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံသြား) ပထမအရာရွိ (ႏိုင္ငံၿခားသြား) (အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံသြား) စာေမးပြဲလ်ာထားမႈအစီအစဥ္


၁/၂၀၁၃ ေရယာဥ္မွဴး (ႏိုင္ငံၿခားသြား) (အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံသြား) ပထမအရာရွိ (ႏိုင္ငံၿခားသြား)
(အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံသြား) စာေမးပြဲလ်ာထားမႈအစီအစဥ္

စဥ္ စာေမးပြဲကာလ အစီအစဥ္
၁။ ၁၀-၁၂-၂၀၁၂ (တနလၤာေန႕)မွ
၂၁-၁၂-၂၀၁၂ (ေသာၾကာေန႕)ထိ စာေမးပြဲဝင္ခြင့္လက္ခံၿခင္း

၂။ ၂၆-၁၂-၂၀၁၂ (ဗုဒၶဟူးေန႕) စာေမးပြဲ ေၿဖခြင့္ကဒ္ထုတ္ေပးၿခင္း

၃။ ၂၈-၁၂-၂၀၁၂ (ေသာၾကာေန႕) အခ်က္ၿပေရးေၿဖ စစ္ေဆးၿခင္း


၄။ ၃၁-၁၂-၂၀၁၂ (တနလၤာေန႕) မွ
၇-၁-၂၀၁၃ (တနလၤာေန႕)ထိ ေရးေၿဖစစ္ေဆးၿခင္း

၅။ ၈-၁-၂၀၁၃(အဂၤါေန႕) မွ
၉-၁-၂၀၁၃ (ဗုဒၶဟူးေန႕)ထိ အခ်က္ၿပႏႈတ္ေၿဖစစ္ေဆးၿခင္း

၆။ ၁၀-၁-၂၀၁၃ (ၾကာသပေတးေန႕) မွ
၁၅-၁-၂၀၁၃ (အဂၤါေန႕) ထိ ေရယာဥ္မွဴး ႏႈတ္ေၿဖစစ္ေဆးၿခင္း

၇။ ၁၆-၁-၂၀၁၃ (ဗုဒၶဟူးေန႕)မွ
၃၁-၁-၂၀၁၃ (ၾကာသပေတးေန႕) ထိ ပထမအရာရွိ ႏႈတ္ေၿဖစစ္ေဆးၿခင္း

0 comments:

Post a Comment